عایق الیاف شیشه ای پتویی انطعاف پذیر مورد مصرف در عایق کاری خارجی کانال های تهویه مطبوع -ویژگیها
ICS_Code : 27/220
ICS_T1 : عایق-الیاف
11865
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد