فهرست نمونه پیمان‌های نرم افزاری

ردیف
عنوان
نمایش
1
قرارداد فروش بسته نرم‌افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی
2
قرارداد فروش خدمات نرم‌افزاری
3
نمونه قرارداد اتصال به شبكه اينترنت (بی‌سیم-Wireless)
4
نمونه قرارداد ارزيابی امنيت شبكه
5
نمونه قرارداد ایجاد وب‌سایت اینترنت
6
نمونه قرارداد توليد درس الكترونيكی
7
نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت‌افزار و نرم‌افزار
8
نمونه قرارداد راه‌اندازی رايانه و خدمات آن
9
نمونه قرارداد طراحی صفحات وب‌سایت
10
نمونه قرارداد طراحی و راه‌اندازی سامانه
11
نمونه قرارداد طراحی وب‌سایت
12
نمونه قرارداد فروش بسته نرم‌افزاری
13
نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک
14
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه (SMS)
15
نمونه قرارداد فروش نرم‌افزار تحليل، طراحی و برنامه‌نویسی
16
نمونه قرارداد نرم‌افزاری
17
نمونه قرارداد پشتيبانی نرم‌افزار
18
نمونه قرارداد پشتيبانی نرم‌افزار جامع بيمارستان
بازگشت