قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1394/10/29
متن ضابطه

تاریخ تصویب: 1379/12/10


قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 -

‌قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی‌و پولی کشور - مصوب 1366


‌ماده‌واحده - متن زیر به‌عنوان تبصره (5) به ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366.8.24 - الحاق می‌شود:

 ‌تبصره 5 - در دوران بهره‌برداری از آزاد راه‌ها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره‌برداری به درآمدهای سالانه پیش‌بینی‌شده در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد کمتر از هشتادوپنج درصد (85%) باشد، مابه‌التفاوت تا رقم هشتاد و

پنج درصد (85%)، حداکثر به میزان بیست و پنج درصد (25%) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزادراه‌ها به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.

 ‌قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.12.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد