قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
ممکن است برای هریک از ما مهندسان یا شرکت‌ها و سازمان‌ها فعال در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور اتفاق افتاده باشد که برای تنظیم قرارداد یا پیمانی در این حوزه به نسخه متنی (word) ، قالب‌های همسان تهیه‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور دسترسی داشته باشیم ، قالب همسان " قرارداد همسان خرید تجهیزات (P)" نیز ازجمله همین قالب‌ها می‌باشد که به کوشش دوستان ما فایل متنی آن تهیه و جهت بهره‌برداری کاربران محترم در اختیار گذاشته‌شده است.
101/220907
1383/11/27
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد