قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
متن تایپ شده حاوی حدود 10000 لغت بوده و به هزینه یکی از کاربران شاقول تهیه شده است. فایل متنی (word) این مرقوم را می توانید از طریق دکمه فروشگاه خریداری فرمایید.
hamsofregi 0002
1395/05/25
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه