فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 10- لایه فیزیکی 6400 (HIPPI-6400-PH)MBIT/S
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 11518-10
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد