فناوری اطلاعات -واژه نامه -قسمت 31- هوش مصنوعی -یادگیری ماشین
ICS_Code : 01/040/35.35/020
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
6417-31
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد