فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 17- دادگان ها
ICS_Code : 01/040/35.35/240/30
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
6417-17
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد