فناوری اطلاعات -ارتباطات داده - پروتکل لایه بسته X.25 برای تجهیزات پایانه داده
ICS_Code : 35/100/30
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -ارتباط-پروتکل
INSO-ISO-IEC 8208
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد