فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده‌ها(AIDC)- واژگان هماهنگ شده-قسمت 3: شناسایی بسامد‌ رادیویی(RFID )
ICS_Code : 35.040,01.040.35
ICS_T1 : اطلاعات-فنون- شناسایی-اخذ- داده-AIDC-واژگان-بسامد- رادیویی-RFID
16197-3
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد