قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1378/09/21
متن ضابطه

قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

 

تاریخ تصویب: 1378/09/21

ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران (هیأت امنای ارزی) که در این قانون «‌هیأت» نامیده خواهد شد به‌صورت نهاد عمومی غیردولتی فعالیت می‌نماید.

ماده 2 - تعداد اعضای هیأت پنج نفر می‌باشد که توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوند.
‌تبصره - اعضای هیأت در اولین جلسه یک نفر را به‌عنوان رئیس از بین خود تعیین می‌نمایند.

ماده 3 - اهداف هیأت به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور و بی‌نیاز کردن کشور از اعزام بیمار برای معالجه به خارج از کشور.
ب - کاهش وابستگی علمی و فنی در زمینه مداوای بیماری‌های بیماران یادشده دربند فوق.
پ - صرفه‌جویی ارزی.

ماده 4 - وظایف و اختیارات هیأت در چارچوب اهداف فوق به شرح زیر می‌باشند:
‌الف - ایجاد هرگونه تسهیلات برای واحدهای درمانی داخل کشور و تجهیز آن‌ها.
ب - بهبود کیفی و کمی امکانات مراکز آموزشی و درمانی داخل کشور.
پ - اعزام متخصصان پزشکی و پیراپزشکی و حرفه‌های وابسته برای دوره‌های آموزشی.
‌تبصره - شرایط انتخاب اشخاص اعزامی و تعیین مصادیق آن بر عهده هیأت امناء می‌باشد.
ت - زمینه‌سازی و ایجاد تسهیلات و امکانات در خصوص موارد ذکرشده دربندهای (‌الف)، (ب) و (پ) این ماده برای ساخت و سرمایه‌گذاری در تولید در حد امکان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 5 - اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور (‌اعم از ریالی و ارزی) به‌صورت کمک، به‌طور مستقیم توسط خزانه به‌حساب هیأت ‌واریز می‌شود و مصرف آن تابع مقرراتی است که توسط هیأت با اخذ نظر از وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 6 - واردات و خروج موقت یا دائم تیوپ مستعمل و قطعات دستگاه‌های پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (‌یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیأت امناء بدون سپردن تضمین بلامانع است. هیأت امناء گزارش وسائل واردشده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و سازمان انرژی اتمی ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعد را جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال ‌می‌کند.
‌دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد ‌هیأت امناء به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجراء نمایند.
‌تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوط که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تائید وزارتخانه مزبور وارد می‌شود و تجهیزات و ملزومات موردنیاز بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین سازمان بهزیستی ازجمله صندلی چرخدار در صورت موافقت دولت از معافیت مذکور دربند مربوط به هیأت امناء برخوردار خواهد بود.
هیأت امناء می‌تواند برای راه‌اندازی واحدهای مربوط به خود و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های توسعه‌یافته با تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران پایوران مورد لزوم را استخدام نماید.
‌دو نفر از نمایندگان مجلس (‌یک نفر از کمیسیون امور بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون برنامه‌وبودجه) به انتخاب مجلس در جلسات هیأت‌امناء به‌عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیأت امناء نظارت خواهند کرد.
‌هیأت امناء موظف است هر چهار ماه یک‌بار گزارش کلی مربوط به عملکرد خود را به کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 7 - پرداخت‌ها و دریافت‌ها و واردات و ارسال قطعات مصرفی هیأت به خارج از کشور، از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، بیمه محلی،‌ثبت سفارش و پرداخت مابه‌التفاوت معاف است.

ماده 8 - آیین‌نامه داخلی هیأت امناء توسط آن هیأت تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

‌تاریخ تصویب 1378.9.21
‌تاریخ تائید شورای نگهبان 1378.9.28

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد