راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Productivity Improvement with Re-Engineering of Dam Construction Projects- بخشنامه ندارد.
718
1395/08/26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد