دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها- نشریه شماره 268
عنوان انگلیسی نشریه: Instruction Manual for Stabilization and Construction of Embankment Subgrade and Pavement Layers with Stabilized Mixture- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/102319
268
1382/08/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد