بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
دربرگیرنده آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت و 8 ضابطه مربوط به آن شامل اصلاحیه‌ها، دستورالعمل‌های ارزشیابی، پرسشنامه‌ها و محدودیت است که هر پیمانکار یا مشاوری برای دریافت یا تمدید گواهینامه صلاحیت خود بدان نیاز دارد.خرید از طریق دکمه فروشگاه
sh19
1396/10/06
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد