قرارداد فروش و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع بیمارستانی

بسمه‌تعالی

 

ماده 1: مشخصات طرفین قرارداد

 

نام سازمان کارفرما :

نام شرکت طرف قرارداد:

نام و نام خانوادگی نماینده سازمان :
 

نام و نام خانوادگی نماینده شرکت :

سمت نماینده : سمت نماینده شرکت :
 

سمت نماینده شرکت:

 

شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت :
 

 

شماره مجوز شورای انفورماتیک :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 2: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش ، نصب، آموزش و راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی محصول شرکت با شماره نگارش..تاریخ عقد……این قرارداد در این نرم‌افزار شامل قسمت‌های مندرج در پیوست 1 و دارای ویژگی‌های نوشته‌شده در پیوست 2 می‌باشد.

ماده 3: مدت انجام قرارداد

این قرارداد در مدت یک سال و بر اساس جدول زمانی زیر اجرا خواهد شد.

مرحله اجرا

نام بخش‌ها

تعداد ایستگاه

زمان

اجرا
 

فاز 1

       

فاز 2

       

فاز 3

       

فاز 4

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ایستگاه کاری : منظور از ایستگاه کاری کامپیوتری می‌باشد که جزوه Domain نرم‌افزار جامع بیمارستانی بوده و نرم‌افزار مذکور بر روی آن نصب‌شده و از آن به‌صورت فعال استفاده می‌گردد .

ماده 4: مبلغ قرارداد

قیمت کل قرارداد اعم از مجوز استفاده از مورد خریداری‌شده ، نصب و راهبری نرم‌افزار و تحویل آن به کارفرما معادل………….می‌باشد.

ماده 5: روش پرداخت قرارداد

 1. شرکت بر اساس قوانین کشوری ضمانت‌نامه معتبر به بیمارستان ارائه خواهد داد.
 2. 20درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌قسط در مرحله شروع برنامه به شرکت پرداخت خواهد شد.
 3. در پایان هر فاز متناسب با حجم آن مرحله و بر اساس گواهی مدیریت بیمارستان و مدیریت آمار و اطلاع‌رسانی دانشگاه هزینه هر مرحله پرداخت خواهد گردید.
 4. کلیه کسورات قانونی این قرارداد به عهده شرکت و فروشنده می‌باشد.

ماده 6: تعهدات مجری

 1. ارائه مجوز استفاده از نرم‌افزار در حدود ایستگاه مشخص‌شده .
 2. به‌منظور حسن اجرای قرارداد و تضمین انجام تعهدات طرف قرارداد موظف است به میزان مقرر در آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی) موضوع‌بندهای ب و د ماده 5 آئین‌نامه مذکور) تضمین قانونی بسپارد.
 3. مجری موظف است تا یک سال پس از نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار خدمات پشتیبانی را به‌صورت رایگان انجام دهد.
 4. نصب نرم‌افزار بر روی شبکه کارفرما به‌صورت مدول قابل‌اجرا .
 5. معرفی یک نفر نماینده تام‌الاختیار از طرف شرکت مجری .
 6. معرفی و ارائه مستندات در زمینه الگوی حداقل نیازهای سخت‌افزاری و تجهیزات لازم جهت ایستگاه‌های کاری و سرورها.
 7. ارائه، اهداف آموزشی و عناوین مبانی آموزش عمومی )مبانی کامپیوتر و سیستم‌عامل( برای کاربران
 8. مجری موظف به حفظ و رعایت امانت و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات و کلیه تجهیزاتی که در طی مراحل قرارداد در اختیار او قرارگرفته می‌باشد.
 9. بررسی و برطرف کردن مشکلات عملکردی (باگ) در چارچوب عملکرد نگارش زمان عقد این قرارداد که درروند استفاده کاربر نهایی از نرم‌افزار مشکل ایجاد کند و توسط کارفرما در طول زمان ضمانت گزارش شود و ارائه و نصب نسخه جدید و بدون اشکال نرم‌افزار بر روی شبکه کارفرما . خدمات این بند تضمین نرم‌افزار نام دارند و به مدت 4 ماه از تاریخ تحویل نهائی موضوع قرارداد، مجری ملزم به انجام آن‌ها بدون پرداخت اجرت از طرف کارفرما می‌باشد.
 10. مجری در صورت تمایل کارفرما متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در حدود ارائه نسخه‌های جدید و پشتیبانی و رفع مشکلات احتمالی نسخه فروخته‌شده اولیه به مدت حداکثر ده سال از زمان عقد این قرارداد می‌باشد که جزئیات آن با توافق طرفین طی قراردادهای دوره‌ای معمولاً سالانه و پشتیبانی و ارتقاء نرم‌افزار مشخص می‌شود.
 11. شرکت متعهد می‌گردد در دوره زمانی نصب و پایان تضمین آخرین مرحله فاز 4 قرارداد تغییرات درخواست شده در چهارچوب نرم‌افزاری از طرف کارفرما را روی نرم‌افزار اعمال نمایدو در خارج از این دوره زمانی این تغییرات با اخذ هزینه متناسب با شرایط کشوری دریافت خواهد شد.
 12. بازدید از سایت کارفرما و تهیه فهرست وظایف لازم دو طرف قرارداد در زمینه‌های مختلف سرورها، ایستگاه‌های کاری، شبکه، آموزش عمومی، آموزش اختصاصی جهت راه‌اندازی سیستم و ارائه آن‌ها به کارفرما.
 13.  بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد سخت‌افزارها جهت مزرعه سرورها.
 14. بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد سخت‌افزارهای مناسب جهت ایستگاه‌های کاری.
 15.  بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد کابل‌کشی شبکه به‌نحوی‌که ضمن برخورداری از کیفیت مطلوب، با استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشد.
 16. نصب و تنظیم سیستم نرم‌افزاری محیط عامل شبکه ازنظر پارامترهای شبکه پردازی و نگهداری آن در مدت قرارداد.
 17. نصب و تنظیم و نگهداری سیستم نرم‌افزاری سرورهای شبکه در مدت قرارداد .
 18. نصب نرم‌افزارهای موردنظر بر روی شبکه به‌صورت Run-Time Module (که مجوز استفاده و کلید
  سخت‌افزاری قفل و ضد کپی آن توسط کارفرما ارائه می‌گردد) با در نظر گرفتن احتیاط‌های لازم در جهت ممانعت از عدم رعایت حقوق معنوی مجری نرم‌افزار و نگهداری آن در مدت قرارداد.
 19. . مجری متعهد می‌گردد که مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب
  1337 نمی‌باشد.
 20. . مجری متعهد به رعایت نظام‌های جاری کارفرما با حفظ اسرار و نکات ایمنی است.
 21. کلیه اطلاعاتی را که کارفرما در اختیار مجری قرار می‌دهد محرمانه تلقی شده و مجری حق استفاده از آن‌ها را در هیچ شرایطی دارا نیست..
 22. کلیه کارشناسان بکار گرفته‌شده در این پروژه نیروهای مجری محسوب گردیده و پرداخت کلیه حقوق آن‌ها بر عهده مجری می‌باشد و کارفرما در این خصوص هیچ مسئولیتی نداشته و مجری پاسخگوی تمامی مسائل حقوقی و قانونی ایشان خواهد بود.
 23. مجری متعهد می‌شود که رعایت کلیه اصول ایمنی را به پرسنل خود یادآوری نموده و تجهیزات لازم برای ایمنی ایشان را در اختیار ایشان قرار دهد و درهرحال کارفرما هیچ مسئولیتی در پاسخگویی به حوادث و اتفاقات ناشی از کار و یا غیرازآن نخواهد داشت.

تبصره 1 دوره تضمین : هرکدام از ایستگاه‌های پایه به‌طور جداگانه حداکثر تا دوازده ماه پس از تاریخ نصب و راه‌اندازی کامل آن ایستگاه قرارداد تحت تضمین مجری می‌باشند. در دوره تضمین در صورت گزارش نرم‌افزاری باگ در مدول اجرایی نرم‌افزار توسط کاربران کارفرما در حدود عملکرد نسخه فروخته‌شده در زمان عقد قرارداد مجری موظف به برطرف کردن آن می‌باشد.

ماده 7: تعهدات کارفرما

 1. پرداخت به‌موقع و کامل مبلغ قرارداد مطابق بازمان بندی مندرج در قرارداد.
 2. انجام تمهیدات لازم برای حفظ و نگهداری مناسب کامپیوتری به لحاظ ممانعت از دزدی، آتش‌سوزی و ، و نگهداری مرتب روزانه و نگهداری اطلاعات ذخیره‌شده بر روی  (Data Backup)  نرم‌افزارهای نصب‌شده، پشتیبان گیری کامپیوترهای مرکزی و ایستگاه‌های کاری در محل مناسب و همچنین جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزارها، اطلاعات و مستندات مربوطه . ممانعت از ورود و انتشار ویروس‌ها در شبکه از طریق ممانعت از ورود مدیاهای انتقال اطلاعات مشکوک یا اتصال به شبکه اینترنت . بررسی به‌موقع صحت، تعویض، بایگانی و نگهداری مرتب و مداوم مدیای نسخه‌های پشتیبان اطلاعات شبکه  ) تنظیم انجام اتوماتیک تهیه نسخـه پشتیبان از بانک‌های اطلاعاتی توسط مجـری انجـام می‌شود (و بررسی به‌موقع و مرتب بانک اطلاعاتی یا عملکرد نرم‌افزارها یا خروجی‌های مربوطه و اطلاع دادن سریع و به‌موقع مشکلات احتمالی به مجری.
 3. ارائه تمهیدات مناسب جهت انجام مراحل نصب، آموزش، پیاده‌سازی و نگهداری سیستم‌عامل، نرم‌افزار، سخت‌افزار از طرق مختلف مانند عقد قرارداد نصب ، آموزش و راهبری و یا قراردادهای دیگر با مجری یا افراد حقیقی و حقوقی دیگر یا هر راه دیگر .
 4. اعمال دقیق تعاریف نرم‌افزاری مطابق با روش آموزش داده‌شده توسط مجری، در زمان متعارف
 5. اختصاص یک کاربر مسئول شبکه به‌صورت اختصاصی و تمام‌وقت و بادانش و تجربه لازم طبق اعلام نیاز مجری . کاربر مسئول مرکز سرورها بایستی دارای مهارت، دانش و تجربه موردنیاز به تائید مجری در خصوص سخت‌افزار، شبکه، ویندوز Win2k3Server و MSSQLServerو مایکروسافت آفیس باشد.
 6. معرفی رسمی یک نفر به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار کارفرما جهت همکاری و ایجاد هماهنگی‌های لازم با مجری.
 7. .کارفرما شورای فناوری اطلاعات دانشگاه و به‌تبع آن مدیریت آمار و اطلاع‌رسانی دانشگاه را به‌عنوان ناظر به مجری معرفی می‌نماید.
 8. اختصاص یک کاربر تکنیسین مرکز سرورها به ازای هر چهل ایستگاه کاری از ایستگاه چهلم به بعد به‌صورت اختصاصی و تمام‌وقت و بادانش و تجربه لازم و طبق اعلام نیاز مجری . کاربر تکنیسین مرکز سرورها بایستی دارای مهارت، دانش و تجربه موردنیاز به تائید مجری در خصوص سخت‌افزار، کابل‌کشی شبکه، ویندوز و میکروسافت آفیس باشد.
 9. در صورت ایجاد مشکل در استفاده از سیستم در ساعات غیر اداری و شب‌ها یکی از کاربران مسئول یا تکنیسین بایستی در ساعات فوق به‌صورت گوش‌به‌زنگ یا حضوری آماده برطرف کردن اشکالات باشد.
 10.  اختصاص حداقل یک خط تلفن اختصاصی، دائمی و تمام‌وقت همراه مودم و تجهیزات سروری باقابلیت تماس دیتای باکیفیت مطلوب از و یا با سایت مجری در تهران یا فراهم کردن یک ا ارتباط اینترنت با سرعت اختصاصی 64 کیلوبیت به‌صورت پروتکل کامل و اختصاص یک خط تلفن داخلی بیمارستان با امکان تماس از بیرون و تماس با بیرون جهت مرکز کامپیوتر همراه گوشی بی‌سیم و اختصاص یک خط تلفن آزاد با امکان تماس از بیرون و تماس با دفتر مجری واقع در شهر …………… جهت مرکز کامپیوتر همراه گوشی بی‌سیم.
 11. . تهیه سخت‌افزارها و فضای مربوط به مزرعه سرورها، شبکه، ایستگاه‌های کاری و پیاده‌سازی کابل‌کشی شبکه و نصب تجهیزات مطابق با روش اعلام‌شده توسط مجری در اسرع وقت و نگهداری آن‌ها.
 12. آموزش عمومی کاربران درزمینه مبانی کامپیوتر و سیستم‌عامل و مدیریت کاربران در استفاده صحیح و به‌موقع از نرم‌افزارها و ممانعت از سهل‌انگاری عمدی و سهوی کاربران از ورود یا دست‌کاری اطلاعات به‌صورت اشتباه . انجام دقیق تعاریف نرم‌افزاری مطابق با روش آموزش داده‌شده توسط مجری در اسرع وقت.
 13. موظف نمودن کلیه کاربران مربوطه به شرکت منظم در کلیه جلسات آموزشی و رعایت کلیه دستورالعمل‌ها و روال‌های آموزش داده‌شده شامل ورود اطلاعات‌پایه موردنیاز و تنظیمات سیستم به‌منظور کسب مهارت و تسلط لازم برای استفاده از سیستم‌های موضوع قرارداد.
 14. انجام کلیه تغییرات لازم در روال‌های اداره مرکز به‌منظور جایگزینی روال‌های دستی، سیستم‌های غیرمکانیزه یا مکانیزه قدیمی با نرم‌افزارهای موضوع قرارداد در اسرع وقت.
 15. تهیه فضای مناسب ازنظر تجهیزات و محیط برای اقامت شبانه و کار کارشناسان مجری جهت انجام وظایف مربوطه در حد امکانات موجود مرکز .

ماده 8: آموزش و راه‌اندازی

مجری موظف است برای راه‌اندازی نرم‌افزار بیمارستانی برنامه مناسب آموزش تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد .برای راه‌اندازی بهینه نرم‌افزار موارد زیر توسط مجری رعایت خواهد شد:

 1. برگزاری یک دوره آموزشی برای کاربران مسئول مرکز سرورها و تکنیسین مرکز سرورها در مورد نصب و تنظیم ایستگاه‌های کاری.
 2. ارتباط مودمی با سایت کارفرما در طول مدت قرارداد به‌منظور برطرف کردن اشکالات گزارش‌شده توسط کارفرما.
 3. پاسخگویی تلفنی به اشکالات کاربران ارشد و کاربر مسئول مرکز سرورها در مورد اشکالات ایشان در استفاده از سیستم.
 4. نظارت و راهنمایی کاربران مسئول و تکنسین مرکز سرورها در مراحل راه‌اندازی.
 5. برگزاری امتحان از کاربران مسئول و تکنسین مرکز سرورها و گزارش نتیجه به کارفرما .(فقط قبول‌شدگان در آزمون ازنظر مجری توانائی انجام وظایف محوله رادارند.(
 6. انجام تغییرات لازم در خروجی‌های نرم‌افزارها که انجام آن‌ها ازنظر مجری ممکن باشد.
 7. مجری موظف می‌گردد خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندی‌شده که به تائید کارفرما می‌رساند انجام دهد.

ماده 9:  نظارت

 1. مدیریت آمار و اطلاع‌رسانی دانشگاه به‌عنوان نماینده شورای فناوری اطلاعات به‌عنوان ناظر برای حسن اجرای این قرارداد انتخاب می‌شود.
 2. این قرارداد با مجوز شورای فناوری اطلاعات معتبر خواهد بود.
 3. ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شیوه‌های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی و بررسی‌های موردی نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

ماده 10 : روش اصلاح قرارداد

 1. کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعلان به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 در صد و با اخذ مجوز از شورای فناوری اطلاعات دانشگاه کاهش و یا افزایش دهد .
 2. کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت در حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ، شرایط اختصاصی را که لازم می‌داند به این قرارداد ضمیمه نماید و کلیه پیوست‌های قرارداد با امضای طرفین معتبر خواهد بود .
 3. به ازای افزایش ایستگاه‌های کاری از تعداد مندرج در ماده 6 قرارداد مبلغ متناسب با تعداد و قیمت ایستگاه محاسبه و بلافاصله بعد از نصب نرم‌افزار و راه‌اندازی ایستگاه و صدور گواهی مربوطه از سوی مدیریت بیمارستان و مدیریت آمار وفن آوری اطلاعات دانشگاه به‌طور کامل به مجری پرداخت می‌شود. قیمت هر ایستگاه اضافه‌شده از نرم‌افزارهای فوق………….. ریال می‌باشد.

ماده 11 : شرایط عمومی قرارداد

 1. کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون کار ، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
 2. کارفرما حق هرگونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و از خود سلب می‌نماید .
 3. درصورتی‌که بر اساس مستندات عینی ، شرکت طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود ازنظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد:

1-3  در مرحله اول 25 در صد از رقم مورد تعهد کارفرما به‌عنوان جریمه کسر می‌شود.

2-3  در مرحله دوم 50 در صد مبلغ از رقم مورد تعهد کارفرما به‌عنوان جریمه کسر می‌شود.

3-3. در مرحله سوم معادل 50 درصد مقدار ضمانت‌نامه بانکی از طرف شرکت جریمه پرداخت خواهد شد.

 1. مسئولیت هرگونه حوادث ناشی از کار به عهده پیمانکار می‌باشد .
 2. کلیه حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای ارائه‌شده اعم از فایل‌های مرجع(source) و مستندات طراحی متعلق به مجری بوده و کارفرما بدون اخذ مجوز کتبی رسمی و کسب رضایت مجری مجاز به استفاده از نرم‌افزارها در مراکز دیگر یا نسخه‌ها یا ایستگاه‌های کاری مزید بر تعداد ذکرشده در قرارداد نمی باشدو کارفرما تمام مساعی خود را جهت رعایت کامل اصول حفاظت معنوی نرم‌افزار و ممانعت از انتشار هرگونه فایل‌ها و مستندات نرم‌افزار و یا گرته برداری از آن‌ها به کار خواهد بست .  در صورت تخلف کارفرما، مجری حق پیگیری حقوق خود از طریق مراجعه به مراجع قانونی را برای خود محفوظ خواهد داشت.
 3. در دوره تضمین مجری متعهد به رفع هر نوع ایراد و اشکال نرم‌افزاری که به‌صورت خطای عملکردی (باگ ) محسوس در چهارچوب عملکرد تعریف‌شده نسخه فروخته‌شده در ابتدای این قرارداد می‌باشد. تضمین نرم‌افزار شامل ایجاد هیچ‌گونه قابلیت جدید در نرم‌افزار نمی‌شود.
 4. کارفرما و مجری هیچ‌یک هیچ‌گونه تعهدی به‌جز آنچه به‌طور صریح در قالب این قرارداد ذکرشده باشد به یکدیگر ندارند.

ماده 12:یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 13:تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 14:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 15:فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 16:تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 17:حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 18:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                             …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                           ……………………

.

پیوست 1 : فهرست نرم‌افزارها و ایستگاه‌های کاری

نام، محل استقرار، تعداد ایستگاه و قیمت سیستم‌های نرم‌افزاری

 

نام سیستم

محل استقرار

 تعداد ایستگاه

توضیحات
 

 

 

 

 

 

جمع کل:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها