نمونه قرارداد آموزشگاه‌ها

این قرارداد براساس مفاد ماده 10 و 190 به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       /         بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

 

ماده 1- طرفین قرارداد

1-1-سایت .. به نشانی اینترنتی …………. که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده می‌شود.

1-2-آموزشگاه ………………………  به شماره ثبت ……… به نشانی ………………………………… و به مدیریت ………….   که در این قرارداد به اختصار آموزشگاه خوانده می‌شود.

 

ماده 2- موضوع و اهداف قرارداد

همکاری و مساعدت طرفین در جهت ارتقاء آموزشی و نیز اتخاذ سیاست‌های مشترک جهت دستیابی به بالاترین معدل کاری از نظر اقتصادی و آموزشی که بر این اساس سایت ….................. متعهد به معرفی اعضاء خود به منظور تحت آموزش قرار گرفتن افراد معرفی‌شده توسط آموزشگاه می‌باشد. آموزشگاه نیز با در نظر گرفتن تخفیف‌های ویژه که شرح آن در پیوست .............. آمده است از اعضاء معرفی‌شده توسط سایت ثبت‌نام به عمل می‌آورد.

 

ماده 3- مدت قرارداد

مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاریخ امضاء ………. سال تمام می‌باشد که در صورت تراضی طرفین این مدت قابل تغییر است.

 

ماده 4- تعهدات سایت

4-1- حمایت بی شائبه از سیاست‌های علمی و آموزشی و رقابتی آموزشگاه در حیطه توافقات طرفین.

4-2- اقدام فعالانه آموزشگاه (طرف دوم) جهت آموزش و تقویت موضوع قرارداد با استفاده از تمامی امکانات سایت.

 

ماده 5- تعهدات آموزشگاه

5-1- آموزشگاه متعهد است از تمامی اعضاء معرفی‌شده توسط سایت ثبت‌نام کند چنانچه به هر دلیلی قادر به انجام این مهم نگردید حداکثر در 24 ساعت مراتب را سریعاً و با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به سایت اعلام دارد تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

5-2- قیمت‌های دوره‌های مختلف آموزشگاه باید براساس تعرفه‌های وزارت علوم وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان فنی و حرفه‌ای باشد و آموزشگاه حق وضع قیمت‌هایی بالاتر از تعرفه‌های قانونی را نخواهد داشت. (تبصره: در مورد خاص توافق مکتوب طرفین ملاک تصمیم‌گیری است.)

5-3- اعضاء معرفی‌شده توسط سایت طبق توافق به‌عمل‌آمده فی‌مابین طرفین از تخفیف در آموزش بهره‌مند خواهند بود

5-4- چنانچه مدرسان و یا فضای آموزشی آموزشگاه مورد اعتراض اکثر دانش‌پژوهان قرار بگیرد مسئولین آموزشگـــــاه موظــف به تشکیل جلسه‌ای جهت برطرف کردن مساله در اسرع وقــت می‌باشند. سایت می‌تواند نماینده‌ای در جلسه فوق داشته باشد تا از روند حل مساله مطلع گردد.

5-5- تعداد معرفی‌شدگان توسط سایت که شامل نام و نام خانوادگی ایشان و سایر اطلاعات دیگر می‌باشد در اختیار آموزشگاه قرار می‌گیرد. قرارداد حاضر در دسته اسناد طبقه‌بندی‌شده سایت قرار دارد بدیهی است سوءاستفاده از این اطلاعات با توجه به میزان اثرگذاری آن بر منافع سایت قابل‌پیگیری است.

 

ماده 6- شروط

6-1- هرگونه تغییر در جدول دروس و اساتید که ردیف قیمت و درصد تخفیف و یا یارانه اثرگذار باشد باید ابتدا به اطلاع سایت برسد و در صورت توافق تغییرات روی سایت قرار بگیرد.

6-2- تبلیغات و بازاریابی در دروس و رشته‌های متفرقه آموزشگاه با درصد مورد توافقی تخفیف توسط سایت انجام می‌پذیرد.

 

ماده 7- فسخ قرارداد

تخلف هر کدام از طرفین در ایفای تعهدات اصلی و مبنایی چنانچه اثبات گردد موجبات فسخ قرارداد حاضر را فراهم می‌سازد که در این صورت کلیه دیون و تعهدات حال می‌گردد و جز در مورد مذکور طرفین حق اعمال هرگونه خیار فسخ را از خود اسقاط می‌نمایند.

 

ماده 8-يكپارچگي قرارداد
قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.


ماده 9-تفکیک‌پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.


ماده 10-تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.


ماده 11-فورس ماژور
هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.


ماده 12-تغيير نشاني طرفين قرارداد 
هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.


ماده 13-حل اختلاف 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.


ماده 14-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.


نماینده سایت                                                مدیر آموزشگاه
………………                                                 ……………..

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها