نمونه قرارداد آموزش حین کار به شاغلین واحدهای صنعتی تولیدی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛ ………………… به نمایندگی ……………… به شماره ملی ………… نام پدر …… شماره تماس ……………… آدرس …………………….

که ازین پس «مجري طرح» نامیده خواهد شد، و …………………. به نمایندگی ……………… به شماره ملی ………… نام پدر ……… شماره تماس …………… آدرس …………

که ازین پس «طرف قرارداد» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

انجام آموزش‌های حين كار و ارائه راهكارهاي عملي در حين توليد به شاغلين واحدهاي صنعتي توليدي در ……………… در زمینه‌های فني و تخصصي مختلف ذيل:

فلزکاری، ماشین‌کاری عمومي، تراشكاري، صفحه‌تراش و فرز، محاسبات عمومي ماشین‌کاری، جيگ و فيكسچر، جوشكاري عمومي، جوشكاري برق، جوشكاري گاز، برشكاري با گاز، لحیم‌کاری، قالب‌سازی کوره‌های صنعتي، عمليات حرارتي، آبكاري، ریخته‌گری، سیستم‌های هيدروليكي، سیستم‌های پنوماتيكي، تاسيسات حرارتي و برودتي، تاسيسات برق، سیستم‌های كنترل در صنايع، توليد فرآورده‌های پلاستيكي، حسابداري، تعميرات و نگهداري ماشین‌آلات، CNC، انبارداري، بسته‌بندی، نقشه‌خوانی صنعتي، نقشه‌کشی صنعتي، رنگ‌آمیزی صنعتي، اسپارك، ابزار دقيق، بازرسي جوش، كاليبراسيون، شكل دادن فلزات، تكميل و فينيشينگ ” و ساير رشته‌های فني موردنیاز صنايع استان ………………….

 

ماده 2- وظايف و تعهدات طرف قرارداد

2-1- طرف قرارداد موظف است با استفاده از مربيان و مشاورين با صلاحيت و با تجربه عملي در زمینه‌های موضوع كه صلاحيت آن‌ها به تأیید مجري طرح رسيده باشد شرح خدمات موضوع قرارداد را به انجام برساند.

2-2- طرف قرارداد موظف است پيشينه اساتيد و مربيان آموزشي خود شامل مشخصات عمومي، تحصيلي، مهارت‌ها، سوابق كاري و توانایی‌های آنان را به مجري طرح ارائه نمايد. (فرم شماره الف(

2-3- طرف قرارداد موظف است صاحبان صنايع استان را از موضوع و اهداف قرارداد طي يك برنامه زمان‌بندی کنترل‌شده مطلع نموده و بر اساس نياز واحدهای صنعتي متقاضي (فرم شماره ب) نسبت به ارائه خدمات موضوع قرارداد به ترتيب نوبت در هر رشته اقدام نمايد و گزارش‌ها مرحله‌ای را به مجري طرح ارائه نمايد.

2-4- طرف قرارداد موظف است در ابتداي كار با برگزاري آموزش عمومي در هر رشته موردنیاز واحدهاي صنعتي و براي كاركنان آن‌ها آموزش كلي از آن رشته (مطابق فرم شماره 1) برگزار نمايد و از طريق بحث و گفتگو و نظرخواهي از شرکت‌کنندگان در دوره نيازهاي آموزشي و کمبودهای هريك از شرکت‌کنندگان در دوره را مطابق فرم شماره 2 مشخص نموده و نيازهاي فوق را به تائيد مديريت واحد صنعتي رسانده و جمع‌بندی ميزان ساعات آموزش در رشته‌های مختلف را به مجري طرح ارائه نمايد.

2-5- طرف قرارداد موظف است مرحله دوم آموزش كاركنان واحدهاي موردنظر را براساس نیازسنجی‌های انجام‌شده در مرحله اول و به‌صورت تخصصي و در جهت رفع کمبودهای آموزشي كاركنان واحد برنامه‌ریزی و به مرحله اجرا در آورد و مطابق فرم شماره 2 گزارش عملكرد آموزش‌های انجام‌شده را به تائيد مديريت واحد صنعتي رسانده و جمع‌بندی ميزان ساعات آموزش در رشته‌های مختلف را به مجري طرح ارائه نمايد.

2-6- طرف قرارداد موظف است علاوه بر پريودهاي سه‌ماهه ارائه گزارش كه به‌طور مرتب ارسال خواهد شد كليه اطلاعات، آمار گزارش و نتايج تهیه‌شده را در هر زمان كه مجري طرح درخواست نمايد در اختيار او قرار دهد.

2-7- طرف قرارداد موظف است پس از دريافت نظرات مجري طرح نسبت به اصلاح و عودت گزارش حداكثر ظرف مدت دو هفته اقدام نمايد.

تبصره: اقدامات مرتبط به ماده (2) و بندهاي آن بر اساس صلاحديد مجري طرح می‌تواند توسط واحد مديريت برنامه‌ریزی استراتژيك و توسعه‌سازمانی انجام پذيرد.

 

ماده 3- ‌وظايف و تعهدات مجري طرح

3-1- مجري طرح موظف است سوابق، مشخصات، توانايي مشاورين و مربيان طرف قرارداد را ظرف مدت يك هفته از زمان دريافت، بررسي و نسبت به بررسي و اعلام نظر به طرف قرارداد اقدام نمايد.

3-2- مجري طرح موظف است در ازاء هر گزارش ماهيانه كه طرف قرارداد ارائه می‌نماید نسبت به بررسي و اعلام نظر و در صورت تأیید شركت (مطابق فرم شماره 3) پرداخت حق‌الزحمه طرف قرارداد اقدام نمايد.

 

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد (………………..)‌به ازاي………ساعت آموزش مطابق با موضوع قرارداد و ارائه گزارش (وظائف و تعهدات طرف قرارداد) می‌باشد.

 

ماده 5- نحوه پرداخت

بر اساس ارائه گزارش مطابق با ماده 2 قرارداد و تأیید ساعات آموزش حين كار در واحدهای صنعتي در هرماه به ازاي هر ساعت آموزش مبلغ……….. ريال توسط مجري طرح محاسبه و به طرف قرارداد پرداخت خواهد گرديد.

 

ماده 6- مدت قرارداد

مدت قرارداد براي انجام موضوع قرارداد از زمان امضاء قرارداد به مدت ………….. ماه شمسي خواهد بود و امكان تمديد احتمالي آن از اختيارات مجري طرح می‌باشد.

 

ماده 7- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 8- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 9- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 10- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 11- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 12- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 13- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                          …………………..

 

 

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                       ……………………

 

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها