موافقت‌نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی طرفین موافقت‌نامه

بسمه‌تعالی

موافقت‌نامه حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس……………………………………

که ازین پس «گیرنده»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……………………………

که ازین پس «واگذارنده»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع موافقت‌نامه منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد

کلمات و عبارات مورداستفاده در این موافقت‌نامه , دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی به آن‌ها اطلاق شده است .

نظر به اینکه واگذارنده اظهار می‌دارد , فرایندی ( که ازاین‌پس « فرایند » نامیده می‌شود ) برای تولید …………….. ( که ازاین‌پس « محصول » نامیده می‌شود ) در اختیار دارد , و همچنین مالک داده‌های فنی , اطلاعات , نقشه‌ها , طرح‌ها , مستندات , برنامه‌ها, نرم‌افزارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از فرایند و تولید محصول در واحدهای صنعتی ( که ازاین‌پس « دانش فنی » نامیده می‌شود ) است .

نظر به این‌که واگذارنده اظهار می‌دارد , دانش فنی مورداستفاده تجاری بوده و هم‌اکنون در واحدهای صنعتی متعلق به واگذارنده و یا در واحدهای صنعتی سایر گیرندگان به کار می‌رود .

نظر به این‌که واگذارنده اظهار می‌دارد , مالک حقوق اختراع مرتبط با فرایند ( که ازاین‌پس « حقوق اختراع » نامیده می‌شود ) بوده و مجاز به واگذاری لیسانس حقوق اختراع به دیگران است .

نظر به این‌که گیرنده قصد دارد به احداث واحد (های) صنعتی برای تولید محصول در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ( که ازاین‌پس « واحد صنعتی » نامیده می‌شود ) , در محل و با ظرفیت درج‌شده در این قرارداد مبادرت ورزد .

نظر به این‌که واگذارنده مایل به واگذاری لیسانس , انتقال و فروش دانش فنی و انجام خدمات مربوط است .

نظر به این‌که گیرنده مایل است :

اول , لیسانس حقوق اختراع را در جمهوری اسلامی ایران دریافت کند ,

دوم , از خدمات واگذارنده در تهیه و تحویل « بسته طراحی مهندسی فرایند » و تمام مدارک و اطلاعات فنی مربوط به آن , و نیز خدمات مربوط به طراحی , مهندسی و ساخت واحد صنعتی , برخوردار شود ,

سوم , برخی خدمات دیگر واگذارنده را , در ارتباط با ساخت و بهره‌برداری از واحد صنعتی دریافت کند ,

بنابراین , گیرنده و واگذارنده با قبول مفاد و شرایط این قرارداد , در موارد زیر به توافق رسیدند :

ماده 2- واگذاری حقوق

واگذارنده , به این وسیله لیسانس و حق استفاده از حقوق اختراع و دانش فنی را به‌طور …………. , در جمهوری اسلامی ایران به گیرنده واگذار می‌نماید . گیرنده مجاز است :

الف) دانش فنی و اطلاعات فنی مورد لزوم برای طراحی , ساخت و بهره‌برداری واحد صنعتی را , به کار گیرد .

ب) نسبت به خرید , اخذ و یا ساخت تجهیزات , دستگاه‌ها , سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و سایر لوازم موردنیاز به ساخت و بهره‌برداری از واحد صنعتی , اقدام کند .

ج) نسبت به تولید محصول در واحد صنعتی و همچنین استفاده از محصول و فروش آن در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان , به‌غیراز کشورهایی که در این قرارداد استثناء شده‌اند , اقدام کند .

ماده 3- ارائه خدمات

واگذارنده , بسته طراحی مهندسی فرایند , نرم‌افزارها , اطلاعات فنی , مهارت فنی و آموزش مرتبط با فرایند را در اختیار گیرنده , خواهد گذارد , به‌نحوی‌که گیرنده بتواند رأساً از طریق پیمانکار (ان) خود , مهندسی تفصیلی , ساخت , راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحد صنعتی را به‌طور کامل انجام دهد .

ماده 4- مبلغ قرارداد

درازای واگذاری لیسانس و حقوق موضوع ماده 1 این موافقت‌نامه , و تحویل بسته طراحی مهندسی فرایند و سایر اطلاعات فنی و خدمات موضوع ماده 2 این موافقت‌نامه , گیرنده مبلغ ………………… را با رعایت مفاد و شرایط درج‌شده در اسناد و مدارک قرارداد , به واگذارنده پرداخت خواهد کرد .

جدول تفکیک مبلغ قرارداد برای بخش‌های مختلف خدمات و نحوه پرداخت آن , در پیوست‌های 1 و 2 آمده است .

ماده 5- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک قرارداد , عبارت‌اند از :

الف) موافقت‌نامه

ب) پیوست‌ها

ج) شرایط عمومی

د) شرایط خصوصی

هـ) سوگندنامه

و) سایر اسناد و مدارکی که به‌عنوان بخشی از مدارک قرارداد , بین گیرنده و واگذارنده , امضا و مبادله می‌شود .

ماده 6- حد مسئولیت مالی واگذارنده

حداکثر مسئولیت مالی واگذارنده در این قرارداد , به ترتیب زیر تعیین می‌شود :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

باوجود مطالب یادشده , مسئولیت مالی واگذارنده ناشی از نقض حق اختراع موضوع ماده 25 شرایط عمومی , مشمول محدودیت تعیین‌شده در این ماده نمی‌شود .

ماده 7- تاریخ تنفیذ و مدت قرارداد

این قرارداد , در تاریخ یادشده دربند 28-1 شرایط عمومی , نافذ خواهد شد و مدت قرارداد از تاریخ تنفیذ قرارداد ……………………. است , که جزئیات آن در پیوست شماره 9 آمده است .

ماده 8-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 9-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 10-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 11-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 12-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 13-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

ماده 14-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد./*گروه حقوقی میثاق*/

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها