مشخصات کلی تیپ ENTJ• فردی صریح، قاطع و مصمم هستید.
• به دلیل عملگرا بودن، در اغلب مواقع در موقعیت‌های رهبری قرار می‌گیرید.
• به سرعت دست به کار می‌شوید و سعی می‌کنید به اوضاع و شرایط نابه‌سامان، انسجام دهید.
• در مواجهه با چالش‌های کاری و سازمانی خیلی خوب عمل می‌کنید و فورا برای حل کردن مشکلات قدمی برمی‌دارید.
• چشم به اهداف بلند-مدت دارید و معمولا از این‌که برای رسیدن به اهدافتان برنامه‌ریزی کنید لذت می‌برید.
• اطلاعات عمومی بالایی دارید و اهل مطالعه و افزایش آگاهی و معلومات خود هستید.
• دوست دارید دانش و اطلاعات خود را با دیگران هم در میان بگذارید تا پیشرفت آن‌ها را هم ببینید.
• معمولا نظرات و عقایدتان را با شهامت و صراحت بیان می‌کنید.
• اغلب به‌درستیِ باورها و نظرات خود اطمینان دارید.


خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی ENTJ


• به‌دنبال این هستید که ایده‌های تئوریک را عملی کنید و آن‌ها را به نتیجه برسانید
• به دانش و معلومات اهمیت فراوانی می‌دهید
• تمرکزتان معطوف به آینده و رخدادهای احتمالی آن است
• رهبران ذاتی و طبیعی هستید
• نسبت به ناکارآمدی و بی‌کفایتی کوچکترین تحملی ندارید
• دوست‌دارید امور در چرخه‌ای منظم و ساختاریافته در گردش باشند
• مهارت‌های ارتباطی و کلامی بسیار بالایی دارید
• از انجام کارهای یکنواخت و با جزئیات زیاد بیزارید
• اعتماد به‌نفس بالایی دارید
• قاطع و مصمم هستید
مشاغل مناسب برای تیپ شخصیتی شما می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
• رهبران اجرایی سازمان
• کارآفرین
• مشاور رایانه
• وکیل دعاوی
• قاضی
• مدیر کسب‌وکار (MBA)
• رئيس دانشگاه
• استاد دانشگاهورود به آزمون