برگ درخواست مشاوره مشارکت عمومی خصوصی
کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی

جهت درخواست مشاوره در حوزه مشارکت عمومی-خصوصی می توانید از یکی از دو طریق زیر درخواست مشاوره خود را ثبت نمایید.
1- ثبت نام آنلاین(از دریافت پیغام "درخواست شما با موفقیت ثبت شد" پس از ثبت درخواست اطمینان حاصل کنید)
2- ثبت نام تلفنی(02188733621)
تعیین وقت مشاوره حداکثر تا 24 ساعت کاری پس از ثبت درخواست انجام خواهد شد.

* نام درخواست دهنده :
حقیقی
حقوقی
اطلاعات تماس :
* تلفن همراه :
رایانامه :
* پرسش :