دیدگاه های نرم افزار محاسبه بخشنامه 3191

دیدگاه ها
1397/2/10
سعید امیربک زاده

با سلام و تشکر از زحمات شما . یک سئوال داشتم در خصوص ضریب کسورات بیمه طرحهای غیر عمرانی در محاسبه حق الزحمه نظارت عالیه مطابق بخشنامه 3191 ، مطابق کدام بخشنامه یا توضیحات محاسبه گردیده است ؟ با تشکر