درباره ماهمكاران ما در شاقول، در پی این مقصود هستند كه عرصه‌ای نوپدید در صحنه نظام فنی و اجرایی كشور را به مخاطبین شاقول بنمایانند. عرصه‌ای كه از پیوند سه دانش در حوزه‌های مهندسی ساخت، حقوق و مدیریت خلق گردیده و در حدود 20 سال است كه بر‌ آن تمركز نموده‌اند.
شاقول بهانه‌ای است تا با علاقه‌مندان این عرصه، مشاوران، پیمانكاران، مديران طرح، كارفرماها، ذي‌حسابان، مقرره گذاران/ضابطه نويسان، ‌تامین‌كنندگان، ذی‌نفعان و سایر دست‌اندركاران نظام فنی و اجرایی كشور كه با اهداف متفاوت، در این پهنه گام نهاده‌اند، ارتباط دو سویه برقرار شود.
شاقول متفاوت است ؛ از آن جهت كه توسعه صنعت احداث را بر بستر مستحكم دانش حقوق، پی می‌گیرد و پیچیدگیهای آن را به سهولت و با سر پنجه تدابیر مدیریتی باز می‌نماید.
شاقول( plummet ) ؛ ریسمان دارد و نشانه؛ ریسمانش در دستان معمار عالم است و نشانه‌اش معطوف بر نقطه‌ای از كره خاكی. آن را از هر سو كه رها نمایی، اندكی بعد می‌آساید و بر مسیر خود استوار می‌گردد. نه تند می‌رود و نه كند. او مركز محور است و اعتدال مزاج.

شاقول دانش بنیان است و آینده‌نگر و پر اسرار؛
آن‌چنان كه گفته‌اند بوعلی سینا، متفكر بزرگ ایرانی از این ابزار در تشخیص پزشكی بهره می‌برده و با آن به پیش‌گویی آینده نيز می‌پرداخته است.
اينك كه شاقول بر چهره لطيف شما لبخند می‌زند، نهالي است كه بذر آن پیرو سالیانی تجربه‌اندوزی نزد استادان فن و پارسایان دیار خرد، در بهترین جای سرزمین‌مان افشانده شده است و در انتظاریم تا با لطف خدا خوشه‌های زرین دانشش بالنده گرديده و به ثمر بنشیند.
این طلیعه ی كاری است مشعشع و نوربخش، كه تلالؤ آن تازه آغاز شده است.

مدیران ارشدcard image

محسن پارسا

• کارشناس عمران-کارشناس ارشد مهندسی صنایع
• بنیانگذار، ایده‌پرداز و مدیر سایت
• طراح نرم افزار های محاسباتی

محسن پارسا


از سال 1393 شاقول را تاسیس کرده و تا کنون در این مجموعه همکاری می نماید.


card image

مهدی لطیفی

• کارشناس ارشد عمران-مدیریت ساخت
• بنیانگذار، ایده‌پرداز
• مشاور عالی

مهدی لطیفی


از سال 1393 شاقول را تاسیس کرده و تا کنون در این مجموعه همکاری می نماید.


مدیران و کارشناسانcard image

علی پیرو

• کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
• مدیر فنی تیم برنامه نویسی

علی پیرو


از بدو تاسیس به تیم شاقول ملحق شده و به عنوان مدیر فنی فعالیت می نماید.


card image

مهدی نوربخش

• کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات
• برنامه نویس

مهدی نوربخش


از سال 1395 تاکنون در تیم شاقول به عنوان برنامه نویس و طراح سایت همکاری می نماید.


card image

فاطمه یوسفی

• کارشناس ارشد عمران - مدیریت ساخت
• مدیر پروژه

فاطمه یوسفی


از سال 1397 به تیم شاقول اضافه شده و به عنوان مدیرپروژه فعالیت می کند.


card image

فرهاد یاوری نیا

• کارشناس ارشد عمران - مدیریت ساخت
• مشاور عالی

فرهاد یاوری نیا


از سال ۱۳۹۶ و به عنوان مشاور عالی حوزه مناقصات و ارجاع کار با شاقول همکاری دارند.


card image

مرتضی کریمی

• کارشناس عمران - کارشناس حقوق
• مشاور عالی

مرتضی کریمی


از سال ۱۳۹۶ و به عنوان مشاور عالی حوزه مناقصات و ارجاع کار با شاقول همکاری دارند.


card image

حمیدرضا فریدونی

• کارشناس ارشد عمران
• مدیر پروژه

حمیدرضا فریدونی


از سال 1399 به تیم شاقول اضافه شده و به عنوان مدیرپروژه فعالیت می کند.


card image

غزاله نوفرستی

• کارشناس علوم تربیتی
• کارشناس تولید محتوا

غزاله نوفرستی


از سال 1397 به تیم شاقول اضافه شده و به عنوان کارشناس تولید محتوا فعالیت می کند.


card image

منصوره نواب

• کارشناس ارشد معماری
• کارشناس تولید محتوا

منصوره نواب


از سال 1396 تاکنون در تیم شاقول به عنوان کارشناس تولید محتوا همکاری می نماید.


با تشکر ازآقای مهندس شهرام حلاج
آقای مهندس سیدکاظم دعوتی
آقای مهندس مهدی محزون
آقای دکتر مهدی روانشادنیا
خانم مهندس فاطمه سلطنت خواه
آقای دکتر مهدی تائبی
خانم زهرا باقر


با همکاریانتشارات فدک ایساتیس


صاحب امتیاز : موسسه خوشه دانشی شاقول
موضوع خدمت : ارائه بانک اطلاعات ضوابط . مقررات نظام فنی و اجرایی کشور و تامین نیاز های وابسته