برنامک "تعیین حق الزحمه بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود"

برنامک "تعیین حق الزحمه بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود"
25,000 تومان
خرید

برنامک "تعیین حق الزحمه بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود" بر پایه دستورالعمل شماره 94/158764 مورخ 1384/04/21 با موضوع "تعیین حق الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود"، تهیه گردیده تا به شما کاربران کمک کند بدون نیاز به دستورالعمل یاد شده نسبت به "تعیین حق الزحمه یاد شده" اقدام نمایید، این برنامک کم حجم و در محیط نرم افزار عمومی اکسل تهیه گردیده است.

0.11 مگابایت