واژه‌نامه تخصصی حوزه بهداشت و درمان (نسخه قابل دانلود)

واژه‌نامه تخصصی حوزه بهداشت و درمان (نسخه قابل دانلود)
30,000 تومان
خرید

واژگان تخصصی در هر حوزه کاری از دیدگاه ضوابط، قوانین و مقررات اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا مبنای تصمیم‌گیری‌های مهم قراردادی هستند و عموما هزینه‌های بالایی را به همراه دارند.
این واژه‌نامه که با کوشش دوستان ما تهیه شده است نزدیک به 600 واژه تخصصی حوزه بهداشت و درمان را در بر می‌گیرد. برای استخراج این واژگان، بیش از 220 ضابطه از انواع قانون، آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته‌ و با عنوان "خاستگاه" ثبت شده‌اند.
خاستگاه‌های این واژه‌نامه تا پایان دی ماه سال 1395 بررسی و واژگان تخصصی آن‌ها استخراج شد و ویراستاری لازم برای کمک به فهم بهتر تعاریف انجام شده است.

6 مگابایت
محصولات مرتبط