مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان ایران- طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها - ویرایش دوم (1392)

 مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان ایران- طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها - ویرایش دوم (1392)
رایگان
دریافت

تهیه : مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی- دفتر مقررات ملی ساختمان

1.6 مگابایت
محصولات مرتبط