گنجینه استانداردهای کمیته‌ حمل و نقل سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 تجهیزات کاهندۀ صدای ناشی از ترافیک- روش‌های ارزیابی عملکرد بلندمدت-قسمت2: مشخصه‌های غیرصوتی دانلود رایگان بخشنامه
2 تجهیزات کاهندۀ صدای ناشی از ترافیک- روش‌های ارزیابی عملکرد بلندمدت-قسمت1: مشخصه‌های صوتی دانلود رایگان بخشنامه
3 جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -ارتباط بازبینی انطباق برای سامانه های مستقل دانلود رایگان بخشنامه
4 جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -تعریف واسط برنامه کاربردی برای سامانه های مستقل -قسمت 2- ارتباط و اتصال به لایه های پایین تر دانلود رایگان بخشنامه
5 جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -تعریف واسط برنامه کاربردی برای سامانه های مستقل -قسمت 1- شارژ کردن دانلود رایگان بخشنامه
6 سامانه های حمل و نقل هوشمند -اطلاعات ترافیک و سفر (TTI)از طریق گروه خبرگان پروتکل حمل و نقل ،نسل 2 (TPEG2) -قسمت 10- اطلاعات دسترسی شرطی (TPEG2-CAI) دانلود رایگان بخشنامه
7 سامانه های حمل و نقل هوشمند -اطلاعات ترافیک و سفر (TTI)از طریق گروه خبرگان پروتکل حمل و نقل ،نسل 2 (TPEG2) -قسمت 1- مقدمه ،شماره گذاری و نسخه ها (TPEG2-INV) دانلود رایگان بخشنامه
8 سیستم های مدیریت ایمنی ترافیک راه -الزامات به همراه راهنمای استفاده دانلود رایگان بخشنامه
9 علائم ترافیکی ارتجاعی موقت عمودی -وسایل هشدار دهنده و هدایت کننده -مخروط ها و استوانه های ترافیکی دانلود رایگان بخشنامه
10 تجهیزات کنترل ترافیک -چراغ های راهنمایی دانلود رایگان بخشنامه
11 حمل و نقل عمومی -سامانه مدیریت کرایه سازگار -قسمت 3- مفاهیم تکمیلی قسمت 1- برای رسانه های با برنامه کاربردی چند گانه دانلود رایگان بخشنامه
12 حمل و نقل عمومی -سامانه مدیریت کرایه سازگار -قسمت 1- معماری دانلود رایگان بخشنامه
13 سامانه های پوشش ضد تابش خیره کننده برای جاده ها-قسمت 2- روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
14 سامانه های پوشش ضد تابش خیره کننده برای جاده ها-قسمت 1- عملکرد و مشخصات دانلود رایگان بخشنامه
15 کاربردهای راه آهن -زیر ساخت -آزمون های غیر مخرب ریل ها در خط -قسمت 1- الزامات مورد نیاز برای بازرسی اولتراسونیک و اصول ارزیابی دانلود رایگان بخشنامه
16 کاربردهای راه آهن -خط -تراورس ها و تیرهای بتنی -قسمت 5- قطعات ویژه دانلود رایگان بخشنامه
17 کاربردهای راه آهن -خط-تراورس ها و تیرهای بتنی -قسمت 4- تیرهای بتنی پیش تنیده برای سوزن ها و تقاطع ها دانلود رایگان بخشنامه
18 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS)-تعیین مسیر در فضای داخلی برای ایستگاه ITS-شخصی ووسیله نقلیه -قسمت 1-اطلاعات کلی و تعریف موارد کاربردی دانلود رایگان بخشنامه
19 علائم افقی نوشتاری و خطوط ترافیک -روش های نظارت بر اجرا و نگهداری دانلود رایگان بخشنامه
20 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) مدیریت ایستگاه ITS قسمت 2- مدیریت از دور ITS-SCU ها دانلود رایگان بخشنامه
21 سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل - قسمت 8- مدیریت دسترسی وسیله نقلیه (TARV) تجاری تحت مقررات خاص دانلود رایگان بخشنامه
22 سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل - قسمت 17-پایش موقعیت و محموله دانلود رایگان بخشنامه
23 سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل تجاری تحت مقررات خاص (TARV) -قسمت 1- چارچوب و معماری دانلود رایگان بخشنامه
24 سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه (مترو و ...) -ایمنی -قسمت 3- الزامات تجهیزات ایمنی ،امداد رسانی ،سامانه ها و تجهیزات پیشگیری و مقابله با حریق و دود دانلود رایگان بخشنامه
25 راه آهن -انطباق تاسیسات ایمنی با الزامات خطوط سریع السیر دانلود رایگان بخشنامه
26 راه آهن -اصلاح عیوب ریل دانلود رایگان بخشنامه
27 راه آهن -محموله های استثنایی -فرایند طرح کلی دانلود رایگان بخشنامه
28 راه آهن -تشکیل قطارهای بین المللی و ICS_T1 : های واگن ها دانلود رایگان بخشنامه
29 راه آهن -شماره گذاری سیستماتیک قطارهای باری بین المللی دانلود رایگان بخشنامه
30 راه آهن -تبادل اطلاعات استاندارد شده برای بهره برداری قطار،شامل تحلیل حرکت به موقع در خطوط بین المللی دانلود رایگان بخشنامه
31 راه آهن -dium جدول فاصله یکسان برای ترافیک باری بین المللی -فهرست نقاط تحویل -تخلیه بار استفاده شده توسط راه آهن ها دانلود رایگان بخشنامه
32 راه آهن -توصیه هایی برای بهینه سازی خدماتی استفاده از واگن های باری شرکت های بهره بردار در ترافیک مشترک بین المللی -محاسبه هزینه و راهنمای تخصیص دانلود رایگان بخشنامه
33 راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 6- تعیین ویژگی های کیفیت هندسی خط دانلود رایگان بخشنامه
34 راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 4- سیستم های اندازه گیری -وسایل اندازه گیری دستی و سبک دانلود رایگان بخشنامه
35 راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 2- سیستم های اندازه گیری -وسایل نقلیه ثبت وضعیت خط دانلود رایگان بخشنامه
36 راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 1- تعیین ویژگی های هندسی خط دانلود رایگان بخشنامه
37 معابر شهری -مسیرهای دوچرخه سواری دانلود رایگان بخشنامه
38 راه آهن-کد هماهنگ شده کالاها(NHM) دانلود رایگان بخشنامه
39 پارکینگ های مکانیزه (خودرو)الزامات و توصیه ها دانلود رایگان بخشنامه
40 راه آهن -تقسیم سهم بین شرکت های بهره بردرای (RU) مربوط به جبران خسارت خرابی یا صدمه ناشی از استفاده یا حرکت واگن های باری متعلق به بخش خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
41 راه آهن -شرایط کد گذاری واحدهای حمل و نقل چند وجهی در حمل و نقل ترکیبی،خطوط و واگن های باری حمل و نقل ترکیبی دانلود رایگان بخشنامه
42 راه آهن -تعیین عملکرد شبکه مربوط به بهره برداری تردد ریلی برای اهداف تحلیل کیفیت -کد گذاری تاخیر و فرایند تخصیص علت تاخیر دانلود رایگان بخشنامه
43 راه آهن -مقررات تبادل و استفاده ازواگنهای باری تولید جدید بین راه آهنهای با گیج دانلود رایگان بخشنامه
44 راه آهن -اقدامات جهت تسهیل سفر ریلی دانلود رایگان بخشنامه
45 راه آهن -روابط بین شرکتهای بهره بردار ریلی در حمل و نقل ترکیبی بین المللی دانلود رایگان بخشنامه
46 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS)-سامانه های کمک به حفظ مسیر عبور (LKAS) الزامات عملکردی و روشهای انجام آزمون دانلود رایگان بخشنامه
47 معابر شهری-تابلوهای انتظامی دانلود رایگان بخشنامه
48 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 5-پروتکل اعلان خدمت سریع (FSAP) دانلود رایگان بخشنامه
49 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 4-ارتباطات مدیریت داخلی ایستگاه دانلود رایگان بخشنامه
50 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 3-نقاط دسترسی خدمت دانلود رایگان بخشنامه
51 راه آهن-کنترل پوشش گیاهی -جنبه های مدیریتی و فنی دانلود رایگان بخشنامه
52 سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) الزامات کلی برای استفاده از شبکه های عمومی دانلود رایگان بخشنامه
53 سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 1- مدیریت محلی دانلود رایگان بخشنامه
54 سامانه های حمل و نقل هوشمند- (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی شبکه IPv6 دانلود رایگان بخشنامه
55 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -ساختارهای داده و شماره گذاری حمل و نقل ترکیبی کالا دانلود رایگان بخشنامه
56 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -معماری و واژگان حمل و نقل ترکیبی کالا دانلود رایگان بخشنامه
57 راه آهن -طبقه بندی مسیرهای راه آهن به منظور تعمیر و نگهداری خط دانلود رایگان بخشنامه
58 راه آهن-حمل و نقل ترکیبی -تعاریف دانلود رایگان بخشنامه
59 راه آهن-حمل و نقل ترکیبی -تعاریف دانلود رایگان بخشنامه
60 راه آهن -کابل کشی مخابراتی و سیگنالینگ و حفاظت آنها در مقابل آسیب های مکانیکی دانلود رایگان بخشنامه
61 راه آهن-شرایط بهره برداری برای قطارهای کامل یا بخشهایی از قطارهای تشکیل شده از نیم تریلرهای جاده ای که روی بوژی های ریلی حرکت می کنند دانلود رایگان بخشنامه
62 راه آهن-مقررات مربوط به مدیریت مسیر در خطوط مسافری دانلود رایگان بخشنامه
63 راه آهن-اصول چارچوب و قرارداد مربوط به ارتباطات بین طرفین درگیر در حمل ونقل ریلی مسافری از نقطه نظر حسابداری و مالی در سرویسهای حمل ونقل بین المللی و سرویس های فرعی دانلود رایگان بخشنامه
64 راه آهن-حمل کالاهای خطرناک-راهنمای برنامه ریزی برای مواقع اضطراری در محوطه های مانور ریل دانلود رایگان بخشنامه
65 راه آهن-مقررات اجرایی مربوط به ایجاد فهرستهای رزرو دانلود رایگان بخشنامه
66 راه آهن-مقررات اجرایی مربوط به تهیه اسناد رزرو به صورت دستی دانلود رایگان بخشنامه
67 راه آهن-روش های اصلاح بستر خط در خطوط موجود دانلود رایگان بخشنامه
68 راه آهن -کد گذاری عددی شرکت های راه آهن بهره بردار، مدیران زیر ساخت و سایر شرکت های وابسته به زنجیره حمل و نقل ریلی دانلود رایگان بخشنامه
69 راه آهن -راهنمای عملکرد خودکار تقاطع های همسطح دانلود رایگان بخشنامه
70 راه آهن-تقاطع همسطح-علائم و علامت های جاده ای دانلود رایگان بخشنامه
71 راه آهن -رله های علائم دانلود رایگان بخشنامه
72 راه آهن -واگن ها-بالابری -قراردادن بر روی ریل دانلود رایگان بخشنامه
73 راه آهن -نقش نوشته ها و علامت ها ، نشانگرهای مسیر و پلاک های شماره متصل به وسایل نقلیه مسافری دانلود رایگان بخشنامه
74 راه آهن -برگه ترمز و فهرست موجودی برای قطارهای باری دانلود رایگان بخشنامه
75 راه آهن -شرایط تبادل واگن ها، بین شرکت های راه آهن بهره بردار دانلود رایگان بخشنامه
76 راه آهن-هماهنگی سایت های کاری با اقدامات بهره برداری در خطوط اصلی دانلود رایگان بخشنامه
77 راه آهن -در نظر گرفتن حاشیه بازیابی در جدول زمانی ، به منظور تضمین صرفه جویی در وقت دانلود رایگان بخشنامه
78 راه آهن -ترکیب و محاسبات وزن و ترمز گیری قطارهای مسافری دانلود رایگان بخشنامه
79 راه آهن -الزامات اطلاعاتی بخش های بهره برداری مربوط به فرایند حمل و نقل، تاخیرها و سایر اختلالات، معیارهای ارزیابی کارایی بهره برداری و اقداماتی به منظور تسریع فرآیند بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
80 سامانه های حمل و نقل هوشمند -پروتکل واسط و تعریف مجموعه پیام بین کنترل کننده های سیگنال ترافیک و آشکار سازها دانلود رایگان بخشنامه
81 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) واسط هوایی موج میلی متری دانلود رایگان بخشنامه
82 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -پارامترهای سامانه دانلود رایگان بخشنامه
83 سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) استفاده از ارتباطات پخش همگانی دانلود رایگان بخشنامه
84 ایمنی غیر فعال سا زه های نگهدارنده ی تجهیزات جاده ای -الزامات ، طبقه بندی و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
85 سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت3- کلاس های عملکردی ، معیارهای پذیرش و روش های آزمون برخورد برای ضربه گیرها دانلود رایگان بخشنامه
86 سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت2- کلاس های عملکردی ، معیارهای پذیرش و روش های آزمون برخورد برای حفاظ های ایمنی در بردارنده نرده برای خودرو دانلود رایگان بخشنامه
87 سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت1- واژگان و معیارهای عمومی برای روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
88 ملزومات مهندسی ترافیک-علائم عمودی ثابت -قسمت 2-ویژگیها و مشخصات فنی دانلود رایگان بخشنامه