گنجینه استانداردهای کمیته‌ گردشگری سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 گردشگری و خدمات وابسته -مناطق نمونه گردشگری -شاخص های کیفی دانلود رایگان بخشنامه
2 گردشگری و خدمات وابسته -واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
3 گردشگری و خدمات وابسته-اسکله قایق تفریحی -حداقل الزامات دانلود رایگان بخشنامه
4 گردشگری و خدمات وابسته -مراقبت های تندرستی با آب دریا (تالاسوتراپی )-الزامات خدمات دانلود رایگان بخشنامه
5 گردشگری و خدمات وابسته -خدمات بهره مندی عمومی مورد ارائه به گردشگران توسط متولیان مناطق طبیعی تحت حفاظت -الزامات خشکی دانلود رایگان بخشنامه
6 گردشگری و خدمات وابسته -گردشگری صنعتی-ارائه خدمات دانلود رایگان بخشنامه
7 گردشگری و خدمات وابسته -الزامات و توصیه هایی برای اداره سواحل گردشگری دانلود رایگان بخشنامه
8 برگزار کننده گشت مطالعاتی زبان -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
9 خدمات غواصی تفریحی-الزامات آموزش مربیان غواصی اسکوبا -قسمت 2- سطح 2 دانلود رایگان بخشنامه
10 خدمات غواصی تفریحی-الزامات آموزش مربیان غواصی اسکوبا -قسمت 1- سطح 1 دانلود رایگان بخشنامه
11 خدمات غواصی تفریحی -الزامات آموزش غواصان اسکوبای تفریحی -قسمت 3- سطح سه - غواص راهنما دانلود رایگان بخشنامه
12 خدمات غواصی تفریحی-الزامات آموزش غواصان اسکوبای تفریجی-قسمت 2- سطح 2- غواص مستقل دانلود رایگان بخشنامه
13 خدمات غواصی تفریحی-الزامات آموزش غواصان اسکوبای تفریجی-قسمت 1- سطح 1- غواص تحت نظارت دانلود رایگان بخشنامه
14 گردشگری حلال - الزامات دانلود رایگان بخشنامه
15 گردشگری ماجراجویانه -راهنمایان-صلاحیت کارکنان دانلود رایگان بخشنامه