گنجینه استانداردهای کمیته‌ خدمات سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 صنایع دستی -ارغوان بافی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
2 صنایع دستی-گلیم هرسین کرمانشاه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
3 خدمات مالی -شمای پیام صنعت مالی جهانی -قسمت 6- مشخصه های انتقال پیام دانلود رایگان بخشنامه
4 صنایع دستی -هنر قلمکاری-ویژگی ها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
5 نمادهای گرافیکی -روشهای آزمون قسمت 1- روشی برای آزمون قابلیت درک دانلود رایگان بخشنامه
6 خدمت به مشتری -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
7 صنایع دستی -نوار بافی کتول -ویژگیها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
8 فرایند جابجایی اثاثیه -انبارش اثاثیه و اموال اشخاص حقیقی -قسمت 2- ارائه خدمات دانلود رایگان بخشنامه
9 عکاسی -اندازه گیری شرایط ISO برای نور امن عکاسی دانلود رایگان بخشنامه
10 صنایع دستی -جاجیمچه-ویژگی ها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
11 تدوین استانداردها با توجه به نیازهای بنگاههای خرد ، کوچک و متوسط -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
12 نمادهای نگاشتاری برای استفاده بر روی تجهیزات -نمادهای نگاشتاری برای تجهیزات چندرسانه ای -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
13 عکاسی -دوربین های تصویر ساکن الکترونیکی -توابع تبدیل اپتوالکترونیک -روشهای اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
14 تابلوهای ایمنی -قسمت 4- نصب تابلو برای مسیر فرار -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
15 برچسب گذاری مواد هنری از نظر مخاطرات بهداشتی مزمن -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
16 صنایع دستی -بوریابافی خوزستان -ویژگیها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
17 صنایع دستی -ورشوسازی بروجرد-ویژگیها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
18 صنایع دستی -ابریشم بافی خوزستان -ویژگی ها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
19 صنایع دستی -عبابافی خوزستان-ویژگیها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
20 صنایع دستی -وریس بافی خوزستان -ویژگی ها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
21 صنایع دستی -سفالگری سنتی گیلان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
22 صنایع دستی -سفال سنتی گیلان -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
23 مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی -تسهیلات فضای فیزیکی و شرایط کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
24 هتل ها- تجهیزات و ملزومات اتاق ها و فضاهای عمومی دانلود رایگان بخشنامه
25 صنایع دستی -پته کرمان-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
26 گردشگری و خدمات وابسته -مراکز آب درمانی -چشمه های آب گرم و آب سرد -الزامات عمومی و ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
27 فاضلاب های مرتبط با آب شرب و فاضلاب -مدیریت بحران شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
28 حفاظت از میراث فرهنگی -راهنمای طراحی ویترین برای نمایش و حفاظت از اشیا-قسمت 1- الزامات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
29 حفاظت از میراث فرهنگی-حفاظت سطح مصالح غیر آلی متخلخل -ارزیابی عملکرد مواد آب گریز -روشهای آزمون آزمایشگاهی دانلود رایگان بخشنامه
30 حفاظت از میراث فرهنگی -استخراج و تعیین نمک های محلول در سنگ های طبیعی و مصالح مرتبط مورد استفاده در میراث فرهنگی دانلود رایگان بخشنامه
31 حفاظت از میراث فرهنگی -تعیین ویژگی های خشک شوندگی -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
32 حفاظت از میراث فرهنگی -اندازه گیری جذب آب با استفاده از روش لوله -روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
33 حفاظت از میراث فرهنگی -فرایندها و ابزار اندازه گیری رطوبت محیط و انتقال رطوبت بین محیط و اموال فرهنگی دانلود رایگان بخشنامه
34 حفاظت از اموال فرهنگی -نمونه برداری از مصالح اموال فرهنگی -روش شناسی -مقررات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
35 حفاظت از اموال فرهنگی -اصول بسته بندی برای حمل و نقل دانلود رایگان بخشنامه
36 حفاظت از اموال فرهنگی -اصطلاحات و تعاریف عمومی اصلی دانلود رایگان بخشنامه
37 حفاظت از اموال فرهنگی -تعیین زاویه تماس استاتیکی -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
38 حفاظت از اموال فرهنگی -تعیین جذب آب با استفاده از روش موئینگی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
39 حفاظت از اموال فرهنگی -فرایندها و ابزارهای اندازه گیری دمای هوا و دمای سطوح اشیا دانلود رایگان بخشنامه
40 حفاظت از اموال فرهنگی -دما و رطوبت نسبی برای محدود کردن آسیب مکانیکی به مواد آلی نم گیر-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
41 آزمون غیر مخرب -ارزیابی کیفی سیستم های دیجیتالی کننده فیلم پرتونگاری -قسمت 2- حداقل الزامات دانلود رایگان بخشنامه
42 سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها-قسمت 2- ویژگیها و مشخصات فنی -الزامات نصب و جانمایی اصلاحیه شماره 1 دانلود رایگان بخشنامه
43 نمادهای نگاشتاری-روش های آزمون-قسمت سوم-روش آزمون پیوند معنایی نماد با مرجع آن دانلود رایگان بخشنامه
44 کدهای نمایش پول رایج (ارز)کشورها دانلود رایگان بخشنامه
45 صنایع دستی -هنر خاتم -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
46 دیزی سنگی محلی خراسانی (هرکاره )-آیین کار تراش دانلود رایگان بخشنامه
47 صنایع دستی -فیروزه -آیین کار تراش دانلود رایگان بخشنامه
48 صنایع دستی -سفال و سرامیک لالجین -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
49 صنایع دستی -چوغا-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
50 صنایع دستی -گلیم سرانداز-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
51 مواد عکاسی -فیلم ها و کاغذهای فرایند نشده عکاسی -انبارش -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
52 صنایع دستی -ارغوان بافی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
53 صنایع دستی -گلیم الموت -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
54 صنایع دستی -خراطی چوب -ویژگیها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
55 صنایع دستی -سرمه دوزی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
56 صنایع دستی -معرق روی چوب-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
57 تسهیلات تماشاگر-قسمت 7- اجزا و مسیرهای ورودی و خروجی دانلود رایگان بخشنامه
58 تسهیلات تماشاگر-قسمت 6- جایگاه های موقتی دانلود رایگان بخشنامه
59 تسهیلات تماشاگر-قسمت 5- جایگاه های تلسکوپی دانلود رایگان بخشنامه
60 تسهیلات تماشاگر-قسمت 3- اجزای جدا کننده -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
61 تسهیلات تماشاگر-قسمت 1- مشخصه های کلی برای منطقه دید تماشاگر دانلود رایگان بخشنامه
62 صنایع دستی -چاقوهای سنتی-چاقوی کرند غرب-ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
63 صنایع دستی -رنگرزی سنتی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
64 صنایع دستی -گلیم سفره کردی خراسان -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
65 زائر سراها-خدمات الزامی دانلود رایگان بخشنامه
66 اقامتگاه های گردشگری -الزامات مالکیت زمانی دانلود رایگان بخشنامه
67 هتل آپارتمان ها-خدمات الزامی دانلود رایگان بخشنامه
68 موسسات آموزشی و سایر موسسات مشابه -بهداشت و ایمنی برای طراحی و فناوری -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
69 نگه داری -واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
70 معیارهای طراحی ،مدیریت و کنترل خدمات نگه داری ساختمان ها دانلود رایگان بخشنامه
71 صنایع دستی-گیوه سنتی -ویژگیها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
72 صنایع دستی-نمد مالی-ویژگیها و آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
73 صنایع دستی-سازهای سنتی -قیچک بلوچستان -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
74 صنایع دستی-حصیر بافی سیستان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
75 صنایع دستی-حصیر بافی بلوچستان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
76 صنایع دستی-خمک دوزی (خامه دوزی )سیستان-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
77 صنایع دستی-سکه دوزی بلوچ-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
78 صنایع دستی-سوزن دوزی بلوچ-آیین -کار دانلود رایگان بخشنامه
79 اسناد همکاری داخلی -تشریفات امضا-راهنما دانلود رایگان بخشنامه
80 برون سپاری -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
81 فعالیت های جابجایی اثاثیه -خدمات جابجایی تجاری دانلود رایگان بخشنامه
82 حفاظت از اموال فرهنگی -راهنمایی هایی برای مدیریت شرایط محیطی -امکانات انبارش در مخازن امن -تعاریف و مشخصات مراکز جمع آوری ویژه حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی دانلود رایگان بخشنامه
83 حفاظت از اموال فرهنگی -اندازه گیری رنگ سطوح-روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
84 امنیت جامعگی -مدیریت وضعیت اضطراری -خطوط راهنما برای هشدار های رنگی دانلود رایگان بخشنامه
85 صنایع دستی -چادر شب بافی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
86 صنایع دستی -چادر شب -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
87 مواد تصویر برداری-تصاویر رنگی پردازش شده -اندازه گیری پایداری حرارتی -روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
88 سطوح جذب ضربه زمین بازی -الزامات عملکردی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
89 مراکز توانبخشی و درمانی شبانه روزی بیماران روانی مزمن -تسهیلات فضای فیزیکی و کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
90 تابلوهای اطلاع رسانی همگانی ،تزئینی و عمومی -ویژگیهای طراحی و ساخت دانلود رایگان بخشنامه
91 خودرو- شیوه ارائه خدمات پس از فروش دانلود رایگان بخشنامه
92 بانکداری -پیام های ارتباط راه دور بانکداری-شماره شناسه تجاری (BIC) دانلود رایگان بخشنامه
93 اوارق بهادار و ابزارهای مالی مربوط -سامانه شناسایی شماره بین المللی اواراق بهادار دانلود رایگان بخشنامه
94 اصول پایه نمادهای نگاشتاری مورد استفاده بر روی تجهیزات -قسمت 3- راهنمایی هایی برای کاربرد نمادهای نگاشتاری دانلود رایگان بخشنامه
95 مواد تصویر برداری-رسانه دیسک نوری -شیوه های انبارش دانلود رایگان بخشنامه
96 مواد تصویر برداری-پیش بینی های نوع آرنیوس -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
97 مواد تصویر برداری-فیلم ها و کاغذهای عکاسی -آزمون گوه برای شکنندگی دانلود رایگان بخشنامه
98 مواد تصویر برداری-برگه های چاپی عکاسی با رنگ انعکاس -آزمون تهیه و اندازه گیری چاپ دانلود رایگان بخشنامه
99 صنایع دستی -گبه درشت باف-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
100 صنایع دستی -نساجی سنتی-موج بافی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
101 صنایع دستی -پایپوش گیوه ای کرمانشاه -آیین کار تولید دانلود رایگان بخشنامه
102 صنایع دستی -کفپوش های نساجی -گلیم کرمانشاه (هرسین ) -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
103 صنایع دستی -گلیم نقش برجسته ایلام -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
104 صنایع دستی -چیت بافی ایلام -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
105 صنایع دستی -سیاه چادر ایلام -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
106 صنایع دستی -نساجی سنتی-پن بافی (کارت بافی ونوار بافی)-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
107 دفاتر اطلاع رسانی به گردشگران -خدمات اطلاع رسانی و پذیرش گردشگران-الزامات دانلود رایگان بخشنامه
108 گردشگری ماجراجویانه-ارائه اطلاعات به شرکت کنندگان دانلود رایگان بخشنامه
109 صنایع دستی-پلاس گلستان -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
110 اوراق بهادار و ابزارهای مالی مرتبط -کدهای شناسایی بورس ها و بازارها(MIC) دانلود رایگان بخشنامه
111 مجتمع ها و واحدهای پذیرایی بین راهی-ویژگی های ظاهری و خدمات دانلود رایگان بخشنامه
112 صنایع دستی -گلیم اردبیل -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
113 صنایع دستی-ورنی (گلیم یک رو) اردبیل -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
114 عکاسی -دوربین های بر پایه فیلم-کنترل های خودکار نوردهی دانلود رایگان بخشنامه
115 عکاسی-فیلم های حلقه ای اندازه 126,110,135 شناسایی سطح نگهدارنده تصویر دانلود رایگان بخشنامه
116 عکاسی-ابعاد کاغذ-کاغذهای عکاسی دانلود رایگان بخشنامه
117 عکاسی -اسلایدهای پروژکتور-ابعاد دانلود رایگان بخشنامه
118 خدمات غواصی غیر حرفه ای -الزامات ارائه دهندگان خدمات غواصی اسکوبا دانلود رایگان بخشنامه
119 پست-خدمت پست مالی دانلود رایگان بخشنامه
120 پست-خدمت پست لجستیک دانلود رایگان بخشنامه
121 پست -خدمت امانات پستی دانلود رایگان بخشنامه
122 پست -خدمت آگهی تحویل (دوقبضه) دانلود رایگان بخشنامه
123 پست-خدمت تحویل در مقابل دریافت بها دانلود رایگان بخشنامه
124 پست-خدمت پست مطبوع دانلود رایگان بخشنامه
125 پست-خدمت پست مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
126 پست-خدمت پست جواب قبول دانلود رایگان بخشنامه
127 پست-خدمت پست تبلیغ دانلود رایگان بخشنامه
128 پست-خدمت کرایه در مقصد(پس کرایه) دانلود رایگان بخشنامه
129 پست-خدمت پست رستانت دانلود رایگان بخشنامه
130 پست -خدمت پست ویژه بین شهری دانلود رایگان بخشنامه
131 پست-خدمت بارپستی دانلود رایگان بخشنامه
132 پست-خدمات قراردادی پستی دانلود رایگان بخشنامه
133 پست-خدمات قراردادی پستی دانلود رایگان بخشنامه
134 پست -خدمت پست پیشتاز دانلود رایگان بخشنامه
135 پست -خدمت پست نامه های ثبتی دانلود رایگان بخشنامه
136 پست-خدمت پست نامه های عادی دانلود رایگان بخشنامه
137 پست-خدمات پیکی ویژه دانلود رایگان بخشنامه
138 پست-خدمت مرسولات اکسپرس دانلود رایگان بخشنامه
139 پست-خدمت صندوق پستی شخصی دانلود رایگان بخشنامه
140 پست -خدمت امانات شکستنی دانلود رایگان بخشنامه
141 پست -خدمت بیمه پستی دانلود رایگان بخشنامه
142 پست -خدمت پستی مرسولات حاوی مواد نشتی و ریزشی (مایعات) دانلود رایگان بخشنامه
143 پست -خدمت امانات پستی خارج از اندازه دانلود رایگان بخشنامه
144 پست -خدمت پستی فیزیکی-الکترونیکی (ترکیبی) دانلود رایگان بخشنامه
145 پست -خدمت خرید وفروش اینترنتی دانلود رایگان بخشنامه
146 اسناد همکاری (خارجی )-تشریفات امضاء-راهنما دانلود رایگان بخشنامه
147 خدمات پستی -کیفیت خدمت (QOS) -سنجش مدت سیر مرسوله پستی با اولویت و سریع از قبول تا توزیع دانلود رایگان بخشنامه
148 خدمات پستی-کیفیت خدمت-سنجش مدت سیر مرسوله های پستی انبوه خدمات از قبول تا توزیع دانلود رایگان بخشنامه
149 صنایع دستی -مرواربافی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
150 صنایع دستی -مرواربافی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
151 خدمات پستی -کیفیت خدمت -اصول رسیدگی به شکایات دانلود رایگان بخشنامه
152 صنایع دستی -زیره پارچه ای گیوه -آیین کار تولید دانلود رایگان بخشنامه
153 مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی کمتر از 14 سال -قسمت 1- تسهیلات فضای فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
154 هتل ها -خدمات الزامی هتل های 1تا 5 ستاره دانلود رایگان بخشنامه
155 هتل ها -آموزش های شغلی هتل های 1تا 5 ستاره دانلود رایگان بخشنامه
156 ایمنی محصول مصرفی-راهنمایی هایی برای تامین کنندگان دانلود رایگان بخشنامه
157 صنایع دستی -سازهای سنتی -تنبور-آیین کار تولید دانلود رایگان بخشنامه
158 صنایع دستی -سازهای سنتی -تنبور-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
159 صنایع دستی -احرامی بافی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
160 صنایع دستی -احرامی بافی -واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
161 صنایع دستی -کپوبافی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
162 صنایع دستی -مینای صبی (مینای طلا و نقره )-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
163 سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها -قسمت 3- ویژگی ها و روشهای آزمون رنگ و مواد دانلود رایگان بخشنامه
164 سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها-قسمت 2- ویژگی ها ومشخصات فنی،الزامات نصب وجانمایی دانلود رایگان بخشنامه
165 سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها -قسمت 1- طرح نشانه ها و تابلوها دانلود رایگان بخشنامه
166 صنایع دستی -حصیر بلوچستان -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
167 صنایع دستی -حصیر سیستان -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
168 صنایع دستی -گلیم سیستان و بلوچستان-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
169 صنایع دستی -سفال کلپورگان-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
170 مداخلات پرستاری -تغییر وضعیت نوزاد و کودک-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
171 علائم ایمنی آب ها و پرچم های ایمنی سواحل-قسمت 3-راهنمای کاربری دانلود رایگان بخشنامه
172 کارت های شناسایی -کارت های مدار مجتمع همراه با اتصالات آن - قسمت 8-فرمان های عملیات امنیتی دانلود رایگان بخشنامه
173 فناوری اطلاعات -واسط های کاربر-دسترسی پذیری سخت افزار رایانه شخصی دانلود رایگان بخشنامه
174 این استاندارد در اجلاسیه شماره 434 مورخ 4/7/95 باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 21217 میباشد دانلود رایگان بخشنامه
175 فناوری اطلاعات -نقشک های (آیکون های )رابط کاربر-قسمت چهلم-مدیریت ثبت نقشک دانلود رایگان بخشنامه
176 فن اوری اطلاعات -شناسایی الزامات حفاظت از حریم خصوصی مربوط به یادگیری ، آموزش و پرورش (LET) -قسمت 1- چارچوب و مدل مرجع دانلود رایگان بخشنامه
177 سیستم های مدیریت امنیت برای زنجیره عرضه-گواهی بندر الکترونیک-قسمت 1-ساختارهای پیام دانلود رایگان بخشنامه
178 اطلاعات و مستند سازی -بازیابی اطلاعات (Z39.50)-تعریف سرویس کاربردی و ویژگی پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
179 فناوری اطلاعات -نگرش عملیاتی تجاری -قسمت 10-دامنه های رمزی فعال شده IT به عنوان اجزای مفهومی در تراکنس های تجاری دانلود رایگان بخشنامه
180 نمادهای نگاره ای -رنگ های ایمنی و علائم ایمنی -قسمت 4- خواص رنگ سنجی و نورسنجی مواد علامت ایمنی دانلود رایگان بخشنامه
181 کارت های شناسایی -کارت های مدار مجتمع -قسمت 9-دستورهایی برای مدیریت کارت دانلود رایگان بخشنامه
182 کارت های شناسایی -کارت های مدار مجتمع -قسمت 6-عناصر داده ای برای مبادله بین صنایع دانلود رایگان بخشنامه
183 خدمات پستی -کیفیت خدمت -اندازه گیری زمان گذر برای خدمات ابتدا تا انتها برای یک مرسوله های پستی بدون اولویت و پست درجه دو دانلود رایگان بخشنامه
184 خدمات پستی -کیفیت خدمت -اندازه گیری میزان مرسوله های پستی مفقودی ثبت شده وسایر انواع خدمات پستی با استفاده از سامانه رهگیری و ردیابی دانلود رایگان بخشنامه
185 صنایع دستی-هنر فیروزه کوبی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
186 صنایع دستی-هنر کاغذ فشرده شده (پاپیه ماشه)-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
187 صنایع دستی -هنر سوخت چرم-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
188 صنایع دستی -حوله بافی سنتی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
189 مواد تصویر برداری -کاغذها و فیلم عکاسی -اندازه گیری مقاومت امولسیون های عکاسی به خراش مرطوب -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
190 صنایع دستی -ابریشم بافی گلستان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
191 هتل ها-پذیره دانلود رایگان بخشنامه
192 مدیریت مدرک-قالب فایل مدرک الکترونیکی برای نگهداری بلند مدت -قسمت 2- استفاده از استاندارد تبدیل فایل هابه (PDF/A-2) دانلود رایگان بخشنامه
193 خدمات غواصی تفریحی-الزامات برنامه های آموزشی متصدی گاز مخلوط کنی دانلود رایگان بخشنامه
194 خدمات غواصی تفریحی-الزامات برنامه های آموزشی غواصی با هوای غنی شده با نایتروکس (EAN) دانلود رایگان بخشنامه
195 خدمات غواصی تفریحی-الزامات برنامه های آموزش مقدماتی غواصی با اسکوبا دانلود رایگان بخشنامه
196 صنایع دستی -کفپوش های نساجی-گلیم کردستان -ویژگی ها و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
197 عکاسی -فیلم های تخت و حلقه ای برای مصرف عمومی -ابعاد دانلود رایگان بخشنامه
198 صنایع دستی -زیور آلات ترکمن -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
199 عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 9- واکنش با نیترات نقره آمونیاکی دانلود رایگان بخشنامه
200 عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 13-تعیین ph دانلود رایگان بخشنامه
201 عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 11-تعیین چگالی مخصوص دانلود رایگان بخشنامه
202 عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 10- اندازه گیری محتوای سولفید دانلود رایگان بخشنامه
203 صنایع دستی -مصنوعات زینتی -مینای طلا و نقره -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
204 صنایع دستی -کپوبافی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
205 صنایع دستی -احرامی بافی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
206 روابط عمومی -قسمت 1- ارتباط با رسانه ها-تهیه و ارسال خبر دانلود رایگان بخشنامه
207 صنایع دستی-هنر رشتی دوزی(قلاب دوزی رشت)-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
208 طراحی نمادهای نگاشتاری برای استفاده در مستند سازی فنی محصولات -قسمت 1- قواعد اصلی دانلود رایگان بخشنامه
209 مشخصات نمودارهای فرایند صنعتی -قسمت 1- قواعد کلی دانلود رایگان بخشنامه
210 خودرو-جعبه فرمان مکانیکی -نوع رک و پینیونی-ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
211 فناوری اطلاعات -یادگیری ، آموزش و پرورش -فناوری مشارکتی - محل کارمشارکتی- قسمت 2- مدل داده ی محیط مشارکتی دانلود رایگان بخشنامه
212 خانه های سالمندان -قسمت3- تسهیلات محیط فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
213 فناوری اطلاعات -واسط های کاربر برای ابزارهای سیار برای مدیریت ارتباط های داده گان در یک مدل کارخواه-کارساز دانلود رایگان بخشنامه
214 مداخلات پرستاری-محافظت نوزاد در مقابل صدمه هنگام در آغوش گرفتن و یا شیر دهی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
215 مداخلات پرستاری -آموزش تنفس دیافراگماتیک -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
216 مداخلات پرستاری -آموزش تنفس لب غنچه ای -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
217 نمادهای نگاره ای -رنگ های ایمنی و علائم ایمنی -علائم ایمنی ثبت شده دانلود رایگان بخشنامه
218 آلبوم عکس- مواد تصویر سازی فرایند شده - مواد ذخیره سازی ، قاب و آلبوم ها دانلود رایگان بخشنامه
219 نمادهای نگاره ای -رنگ های ایمنی و علائم ایمنی -قسمت 3- اصول طراحی نمادهای نگاره ای برای استفاده در علائم ایمنی دانلود رایگان بخشنامه
220 کارت های شناسایی -فناوری ضبط -قسمت 9-علامت معرف لمسی دانلود رایگان بخشنامه
221 کارت های شناسایی -روش های آزمون -قسمت 9- کارتهای حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتی (هولوگرافیک) دانلود رایگان بخشنامه
222 کارت های شناسایی -روش های آزمون -قسمت 8- گذرگاه سری جهانی -کارت مدار مجتمع (USB-ICC) دانلود رایگان بخشنامه
223 آزمون غیر مخرب -ارزیابی کیفی سیستم های دیجیتالی کننده فیلم پرتونگاری -قسمت 1- تعاریف -اندازه گیری کمی پارامترهای کیفی تصویر-فیلم مرجع استاندارد و کنترل کیفی دانلود رایگان بخشنامه
224 کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 4- مدیریت واسط برنامه نویسی کاربردی (API) دانلود رایگان بخشنامه
225 کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 3- واسط برنامه کاربردی دانلود رایگان بخشنامه
226 کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 2- واسط عمومی کارت دانلود رایگان بخشنامه
227 کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 1- معماری دانلود رایگان بخشنامه
228 خانه های سالمندان -کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
229 خانه های سالمندان -کلیات خدمات دانلود رایگان بخشنامه
230 کارتهای شناسایی -کارت های مدار مجتمع بدون تماس -کارت های مجاورتی -قسمت 4- پروتکل انتقال دانلود رایگان بخشنامه
231 کارتهای شناسایی -کارت های مدار مجتمع بدون تماس -کارت های مجاورتی -قسمت 2- توان بسامد رادیویی و واسط سیگنال دانلود رایگان بخشنامه
232 اطلاع رسانی سلامت -مدیریت امنیت اطلاعات برای نگهدرای از راه دور وسایل پزشکی و سیستم های اطلاعات پزشکی -قمست 1- الزامات و تحلیل ریسک دانلود رایگان بخشنامه
233 اپتیک و فوتونیک -تابع انتقال نوری -کاربرد-قسمت 1- عدسی های قابل تعویض برای دوربین های عکاسی ساکن 35MM دانلود رایگان بخشنامه
234 معابر شهری -تابلوهای هدایت میسر-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
235 صنایع دستی -نازک کاری چوب -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
236 هنر فراورده های صنایع دستی دریایی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
237 عکاسی -ابعاد صفحات شیشه ای دانلود رایگان بخشنامه
238 مداخلات پرستاری-دادن داروهای خوراکی برای کودکان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
239 مداخلات پرستاری-کمک به پزشک در گرفتن نمونه خون شریانی از خط شریانی (سیستم باز )-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
240 مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل و حین تست تیلت -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
241 مداخلات پرستاری-هولتر مانیتورینگ -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
242 مداخلات پرستاری-مراقبت های پرستاری در تعبیه ضربان سازهای (پیس میکر) قلبی و ICD در بخش الکتروفیزیولوژی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
243 مداخلات پرستاری-مراقبت های پرستاری پس از تعبیه ICD و ضربان ساز (پیس میکر)در بخش -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
244 مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل از مطالعات الکتروفیزیولوژی(E.P.S)و ابلیشن در بخش -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
245 مداخلات پرستاری-مراقبت های پس از انجام تست تیلت-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
246 مداخلات پرستاری-جداسازی بیمار از بالون پمپ داخل آئورت(IABP)-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
247 مداخلات پرستاری-مراقبت های پرستاری پس از انجام الکتروفیزیولوژی (eps) در بخش -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
248 مداخلات پرستاری-مراقبت های حین انجام الکتروفیزیولوژی (eps) قلب در بخش الکتروفیزیولوژی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
249 مداخلات پرستاری-گذاشتن کاتتر ادراری برای کودکان - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
250 مداخلات پرستاری-دادن داروهای خوراکی به شیرخواران - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
251 مداخلات پرستاری-دادن داروهای خوراکی برای نوپایان - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
252 مداخلات پرستاری -احیای قلبی ریوی (CPR) پایه در شیر خواران -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
253 مداخلات پرستاری-مراقبت حین انجام ptmc در کت لب -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
254 مداخلات پرستاری -مراقبت های قبل و بعد از خارج کردن کاتتر بالون پمپ داخل آئورت -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
255 مداخلات پرستاری -مراقبت های بعد از انجام آنژیوپلاستی (PTCA) در ریکاوری کت لب-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
256 مداخلات پرستاری -مراقبت های بعد از آنژیوپلاستی (ptca) در بخش سی سی یو-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
257 مداخلات پرستاری -مراقبت در استرس اکوکاردیو گرافی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
258 مداخلات پرستاری-برقراری هموستاز شریانی در محل سوراخ شده بعد از کاتترایزاسیون قلبی و عروقی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
259 مداخلات پرستاری -مراقبت از گچ هیپ اسپایکا -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
260 مداخلات پرستاری -مراقبت های پس از عمل جراحی قلب در بخش پست آی سی یو (post icu)- آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
261 مداخلات پرستاری-مسمومیت با منواکسید کربن -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
262 مداخلات پرستاری-مسمومیت با کلسیم بلوکرها -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
263 مداخلات پرستاری-مسمومیت با مواد مخدر-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
264 مداخلات پرستاری-مسمومیت با اتانول -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
265 مداخلات پرستاری-مسمومیت با آنتی کولینرژیک ها-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
266 مداخلات پرستاری-مسمومیت با آنتی سایکوتیک ها-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
267 مداخلات پرستاری -مسمومیت با سیانید - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
268 مداخلات پرستاری -مسمومیت با لیتیوم - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
269 مداخلات پرستاری -مسمومیت غذایی - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
270 مداخلات پرستاری -مسمومیت با هیدروکربن ها- آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
271 مداخلات پرستاری-مسمومیت با مواد شوینده -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
272 مداخلات پرستاری-مسمومیت با بنزودیازپین ها -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
273 مداخلات پرستاری-مسمومیت با بتابلوکرها -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
274 مداخلات پرستاری-مسمومیت با استامینوفن -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
275 مداخلات پرستاری-مسمومیت با ارگانوفسفات ها و کاربامات ها-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
276 مداخلات پرستاری-احیای قلبی ریوی (CPR) پایه در کودکان (1تا8 سال ) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
277 مداخلات پرستاری-احیای قلبی -ریوی پیشرفته -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
278 ملزومات مهندسی ترافیک-علائم عمودی ثابت -قسمت 3-آیین نصب تابلوها دانلود رایگان بخشنامه
279 ملزومات مهندسی ترافیک-علائم عمودی ثابت -قسمت 1-نشانه ها دانلود رایگان بخشنامه
280 کارتهای شناسایی -کارت های مدار مجتمع غیر تماسی -کارت های مجاورتی -قسمت 1- مشخصات فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
281 کارتهای شناسایی -کارت های حافظه نوری -قسمت 2- موجودیت حافظه نوری در کنار سایر فناوری قابل خواندن توسط ماشین دانلود رایگان بخشنامه
282 کارتهای شناسایی -کارت های مدار (های ) مجتمع غیر تماسی -قسمت 2- ابعاد و محل نواحی جفت شدگی دانلود رایگان بخشنامه
283 کارتهای شناسایی -کارت های حافظه نوری -روش ذخیره سازی خطی قسمت 6- استفاده از بیومتریک در کارت حافظه نوری دانلود رایگان بخشنامه
284 تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 9- کلید امنیتی و پیام مدیریت تائیدی (نوع پیام (KEYMAN) دانلود رایگان بخشنامه
285 تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 7- قوانین امنیتی برای تبادل الکترونیکی داده های دسته ای (EDI) دانلود رایگان بخشنامه
286 تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 5- قوانین امنیتی برای تبادل الکترونیکی داده های دسته ای (تصدیق یکژارچگی و عدم برائت از مبدا) دانلود رایگان بخشنامه
287 تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 4-پیام گزارشی خدمت و نحو برای تبادل الکترونیکی داده های دسته ای (نوع پیام - CONTRL ‌ دانلود رایگان بخشنامه
288 تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 3- قوانین نحوی ویژه برای تبادل تعاملی الکترونیکی داده ها(EDI)‌ دانلود رایگان بخشنامه
289 تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 10 -دفاتر راهنمای خدمت نحو دانلود رایگان بخشنامه
290 تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 6- تصدیق هویت امن و پیام تائید (نوع پیام - AUTACK ) دانلود رایگان بخشنامه
291 تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 1- قوانین نحوی مشترک بین تمام قسمت ها دانلود رایگان بخشنامه
292 پردازش اطلاعات -سامانه های متنی و اداری -زبان استاندارد عمومی شده حاشیه نگاری (SGML) دانلود رایگان بخشنامه
293 فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 16-گسترش چارچوب پویا نمایی (AFX) دانلود رایگان بخشنامه
294 هوا فضا-شماره گذاری قطعه برای مجموعه های شیلنگ دانلود رایگان بخشنامه
295 مداخلات پرستاری-انجام و یا کمک در انجام مانور والسالوا- آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
296 مداخلات پرستاری-انجام الکتروکاردیوگرافی قلب راست- آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
297 مداخلات پرستاری-پایش قطعه ST - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
298 مداخلات پرستاری-پایش فشار ورید مرکزی (CVP)- آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
299 مداخلات پرستاری-کنترل تشنج در بیمار- آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
300 مداخلات پرستاری-کمک در کنترل فشار داخل جمجمه - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
301 مداخلات پرستاری-تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
302 مداخلات پرستاری-کنترل درد بیمار - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
303 مداخلات پرستاری-جدا سازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
304 مداخلات پرستاری-باز نگه داشتن راه هوایی نوزاد-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
305 مداخلات پرستاری-درمان بانبولایزر با حجم بزرگ -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
306 مداخلات پرستاری-تزریق ویتامین K به نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
307 مداخلات پرستاری-آموزش والدین در لباس پوشاندن به نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
308 مداخلات پرستاری-ارزیابی باز بودن آنوس نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
309 مداخلات پرستاری-آموزش مراقبت از نوزاد در منزل -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
310 مداخلات پرستاری -تغذیه نوزاد به وسیله گاواژ -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
311 مداخلات پرستاری -حمام دادن نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
312 مداخلات پرستاری -آموزش مراقیبت های پس از توبکتومی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
313 مداخلات پرستاری -تعویض خون نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
314 مداخلات پرستاری -فتوتراپی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
315 مداخلات پرستاری-کمک به پزشک در انجام کات دان - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
316 مداخلات پرستاری -جلوگیری از هیپوترمی نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
317 مداخلات پرستاری -تعویض پوشک نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
318 مداخلات پرستاری -مراقبت از احتقان پستان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
319 مداخلات پرستاری -واکسیناسیون -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
320 مداخلات پرستاری -خارج کردن لوله تراشه (اکستیوب کردن )-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
321 مداخلات پرستاری -مراقبت ناحیه اپی زیاتومی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
322 مداخلات پرستاری -بررسی وضعیت عصبی ، عروقی بیمار -مددجو -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
323 مداخلات پرستاری -تعیین آپگار نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
324 مداخلات پرستاری -پروفیلاکسی چشم نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
325 مداخلات پرستاری -اندازه گیری قد ، وزن و دور سرنوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
326 مداخلات پرستاری -مراقبت از مددجوی مبتلا به دمانس-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
327 مداخلات پرستاری -ارتوپدی -بانداژ8 (∞)-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
328 مداخلات پرستاری -ارتوپدی -بستن پارچه سه گوش -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
329 مداخلات پرستاری -ارتوپدی -کشیدن بخیه ترمیم تاندون -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
330 مداخلات پرستاری -مراقبت از بیماران ارتوپدی بعد از عمل جراحی فیوژن قدامی و خلفی ستون مهره ها (ASF, PSF) در ICU -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
331 مداخلات پرستاری-درمان با نبولایزر با حجم کوچک -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
332 مداخلات پرستاری-ارزیابی خون ریزی واژینال پس از زایمان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
333 مداخلات پرستاری-اقدامات درمانی و مراقبتی بیماران ارتوپدی قبل و بعد از عمل جراحی انتخابی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
334 مداخلات پرستاری-مداخلات معنوی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
335 مداخلات پرستاری-اتصال بیمار به دستگاه ونتیلاتور -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
336 مداخلات پرستاری-مراقبت و ساکشن تراکئوستومی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
337 مداخلات پرستاری-درمان با نبولایزر مافوق صوت (اولتراسونیک ) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
338 مداخلات پرستاری-گرفتن نمونه خلط در بیماران اینتوبه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
339 مداخلات پرستاری-مراقبت از بیمار پس از عمل جراحی رزکسیون آناستوموز تراشه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
340 مداخلات پرستاری-نمونه گیری خلط -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
341 مداخلات پرستاری-لوله گذاری داخل تراشه در شرایط اورژانس -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
342 مداخلات پرستاری -تحویل گرفتن نوزاد از اتاق زایمان یا اتاق عمل -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
343 مداخلات پرستاری -آموزش مراقبت پس از زایمان مادر در منزل -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
344 مداخلات پرستاری -کمک در درناژ مایع مغزی نخاعی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
345 مداخلات پرستاری -بررسی سیستم عصبی بیمار -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
346 مداخلات پرستاری -عمل پیوند کلیه - مراقبت از سونداژ سوژراپوبیک -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
347 مداخلات پرستاری-دفیبریلاسیون خودکار خارجی قلبی- آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
348 مداخلات پرستاری-کنترل خون ریزی پس از زایمان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
349 مداخلات پرستاری-کمک در انجام ختنه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
350 مداخلات پرستاری -نمونه گیری مویرگی در نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
351 مداخلات پرستاری -اقدامات حین و پس از انجام شوک الکتریکی (ect) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
352 مداخلات پرستاری-ساکشن داخل تراشه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
353 مداخلات پرستاری-شست و شوی مثانه با استفاده ازسوند فولی سه راهی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
354 مداخلات پرستاری-شست و شوی سوند یا مثانه با استفاده ازسوند دو راهی (سیستم بسته ) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
355 مداخلات پرستاری -شست و شوی سوند یا مثانه با استفاده از سوند دو راهی (سیستم باز) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
356 مداخلات پرستاری -خارج کردن سوند دایمی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
357 مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجوی مبتلا به اختلال سلوک -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
358 مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجوی مبتلا به بیش فعالی همراه با نقصان توجه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
359 مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجو مبتلا به سندرم استرس پس از سانحه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
360 مداخلات پرستاری -تغذیه نوزاد با شیشه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
361 مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجو مبتلا به سوء مصرف مواد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
362 مداخلات پرستاری-مراقبت از بیمار-مددجو با عدم پذیرش درمان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
363 مداخلات پرستاری -موزدایی بدن در بیماران اعصاب و روان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
364 مداخلات پرستاری -اقدامات کلی در روش های مقابله غیر موثر -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
365 مداخلات پرستاری -اقدامات کلی در اختلالات الگوی خواب -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
366 مداخلات پرستاری-تعویض لوله های رابط خط شریانی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
367 مداخلات پرستاری-اقدامات کلی در سازگاری غیر موثر فردی(اختلال در سازگاری )-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
368 مداخلات پرستاری-کمک به تغذیه در بیماران روانی مبتلا به کم خوری -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
369 مداخلات پرستاری -اقدامات هنگام انزوا و اختلال در تعامل اجتماعی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
370 مداخلات پرستاری-اقدامات مربوط به خانواده درمانی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
371 مداخلات پرستاری-آموزش دیالیزد صفاقی مداوم سرپایی به بیمار-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
372 مداخلات پرستاری-تنظیم ترانسدیوسر-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
373 مداخلات پرستاری-دیالیز صفاقی حاد-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
374 مداخلات پرستاری-درآوردن لوله بینی -معده ای -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
375 مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل و بعد از انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش تحتانی (روده کوچک ، روده بزرگ و رکتوم ) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
376 مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل و بعد از انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی (مری ، معده و دوازدهه )-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
377 مداخلات پرستاری-آماده سازی بیمار برای انواع رادیوگرافی دستگاه گوارش -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
378 مداخلات پرستاری-شتشوی معده از طریق لوله بینی -معده ای -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
379 مداخلات پرستاری-نمونه گیری شریانی در نوزاد-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
380 مداخلات پرستاری -کمک در گذاشتن چست تیوب نوزاد-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
381 مداخلات پرستاری-کمک در بیوپسی کبد و مراقبت های پرستاری آن -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
382 مداخلات پرستاری-کمک در پاراسنتز شکمی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
383 مداخلات پرستاری-گرفتن شیره معده کودکان-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
384 مداخلات پرستاری -تخلیه و تعویض کیسه ایلئوستومی و کلستومی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
385 مداخلات پرستاری -نمونه گیری وریدی در نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
386 مداخلات پرستاری-عمل پیوند کلیه -مراقبت های پس از عمل گیرنده کلیه - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
387 مداخلات پرستاری -عمل پیوند کلیه - آماده سازی بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه جهت پیوند-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
388 مداخلات پرستاری-مراقبت از لوله بینی معده ای -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
389 مداخلات پرستاری-کمک به بیمار در استفاده از اسپیرومتری انگیزشی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
390 مداخلات پرستاری -مراقبت مربوط به مشکل بلع -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
391 مداخلات پرستاری -کمک در کاتتریزاسیون ورید نافی نوزاد-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
392 مداخلات پرستاری -کمک در کاتتریزاسیون شریان نافی نوزاد-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
393 مداخلات پرستاری -سنجش میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن (O2 sat) از طریق پالس اکسی متری در نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
394 مداخلات پرستاری -عمل پیوند کلیه - آماده سازی و مراقبت های اهدا کننده - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
395 مداخلات پرستاری-پایش الکترو کاردیوگرام (ECG) بیمار-مددجو-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
396 مداخلات پرستاری -آموزش سرفه موثر -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
397 مداخلات پرستاری-مراقبت از چست تیوب و درناژ تخلیه پلور-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
398 مداخلات پرستاری-مراقبت از مددجوی مبتلا به دلیریوم -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
399 مداخلات پرستاری-اقدامات هنگام هذیان و توهم -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
400 مداخلات پرستاری-مراقبت از مددجوی مبتلا به ترس-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
401 مداخلات پرستاری -اقدامات هنگام اظطراب -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
402 مداخلات پرستاری -گروه درمانی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
403 مداخلات پرستاری -مراقبت از بیمار با زخم بستر -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
404 مداخلات پرستاری -درمان آسیب های پوستی با اشعه ماوراء بنفش -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
405 مداخلات پرستاری -کمک در لیزر درمانی در آسیب های پوستی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
406 مداخلات پرستاری -مراقبت از ناحیه دهنده گرافت-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
407 مداخلات پرستاری -مراقبت از گرافت -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
408 مداخلات پرستاری -آموزش والدین نوزاد نارس -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
409 مداخلات پرستاری- همودیالیز-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
410 مداخلات پرستاری- مراقبت از بیماران دچار سوختگی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
411 مداخلات پرستاری- پانسمان گرافت -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
412 مداخلات پرستاری- تزریق ایمنوگلوبولین به نوزاد متولد شده از مادر اچ بی اس آنتی ژن (hbsag)مثبت-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
413 مداخلات پرستاری -احیای قلبی -ریوی (CPR) نوزاد هنگام تولد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
414 مداخلات پرستاری -مراقبت از نوزاد به دنیا آمده به روش سزارین -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
415 مداخلات پرستاری -لوله گذاری داخل تراشه نوزاد-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
416 مداخلات پرستاری -دبریدمان مکانیکی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
417 مداخلات پرستاری -کمک در پونکسیون کمری (LP) نوزادان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
418 مداخلات پرستاری -لوله گذاری معدی نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
419 مداخلات پرستاری -کانولاسیون ورید محیطی نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
420 مداخلات پرستاری -اندازه گیری بیلی روبین نوزاد بدون آزمایش خون -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
421 مداخلات پرستاری-کمک درجای گذاری کاتتردیالیز صفاقی - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
422 مداخلات پرستاری-پانسمان بیولوژیک سوختگی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
423 مداخلات پرستاری-تعویض سوند سیستوستومی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
424 مداخلات پرستاری -مراقبت از کاتتر ورید تحت ترقوه ای ، در بخش دیالیز (شالدون )-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
425 مداخلات پرستاری -مراقبت از T تیوب -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
426 مداخلات پرستاری -تست یورودینامیک -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
427 مداخلات پرستاری -آب درمانی خارجی در آسیب های پوستی (سوختگی )-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
428 مداخلات پرستاری -گرفتن نوار قلب (ECG)در نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
429 مداخلات پرستاری -شمارش ضربان قلب نوزاد بستری -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
430 مداخلات پرستاری -شمارش تنفس نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
431 مداخلات پرستاری -اندازه گیری فشار خون نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
432 مداخلات پرستاری -اندازه گیری درجه حرارت بدن نوزاد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
433 مداخلات پرستاری-کمک در خارج کردن کاتتر ورید مرکزی (CVC) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
434 مداخلات پرستاری-کمک به پزشک در گرفتن خط شریانی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
435 مداخلات پرستاری-گذاشتن سوند ادراری-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
436 مداخلات پرستاری-اکسیژن رسانی با کانولای بینی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
437 مداخلات پرستاری-تغذیه از طریق لوله بینی -معده ای -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
438 مداخلات پرستاری-انجام الکتروکاردیوگرافی (ECG) در بزرگسلان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
439 مداخلات پرستاری -کار گذاشتن لوله بینی -معده ای آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
440 مداخلات پرستاری -بررسی و کنترل دستگاه بیهوشی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
441 مداخلات پرستاری-احیای قلبی -ریوی پایه در بزرگسلان (CPR) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
442 محصولات منبت چوب-قسمت 2- آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
443 محصولات منبت چوب-قسمت 1- ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
444 تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 8- داده های مرتبط در تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) دانلود رایگان بخشنامه
445 مداخلات پرستاری -تزریق داخل وریدی داکتینومایسین -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
446 مداخلات پرستاری -شیمی درمانی -بی اشتهایی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
447 مداخلات پرستاری -پرتو درمانی خارجی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
448 مداخلات پرستاری -پرتو درمانی کاشتنی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
449 مداخلات پرستاری -کنترل اثرات سمی داروهای شیمی درمانی بر کبد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
450 مداخلات پرستاری -کنترل اثرات سمی داروهای شیمی درمانی بر قلب -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
451 مداخلات پرستاری -اختلال عملکرد دستگاه تولید مثل بعد از شیمی درمانی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
452 مداخلات پرستاری -شیمی درمانی -التهاب دهان و مخاط(موکوزیت)-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
453 مداخلات پرستاری -درمان با ید رادیو اکتیو 131-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
454 مداخلات پرستاری -کشیدن بخیه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
455 مداخلات پرستاری -استریل کردن وسایل در اتو کلاو-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
456 مداخلات پرستاری -کنترل وسایل و تجهیزات اتاق بهبودی (ریکاوری)در هر نوبت کاری -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
457 مداخلات پرستاری -پرپ کردن -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
458 مداخلات پرستاری -کنترل رفت و آمد در اتاق عمل -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
459 مداخلات پرستاری -الکتروسرجری و مراقبت های آن (تک قطبی -دوقطبی) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
460 مداخلات پرستاری -درپ کردن -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
461 مداخلات پرستاری -کنترل فهرست اعمال جراحی روزانه در اتاق عمل -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
462 مداخلات پرستاری -حمل و نقل ست ها و بسته های مورد نیاز جهت اعمال جراحی از CSR -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
463 مداخلات پرستاری -ثبت و گزارش نویسی در اتاق عمل و اتاق بهبودی (ریکاوری ) آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
464 مداخلات پرستاری -شمارش گازها-سواپ ها-اسپانج ها، سوزن ها و سایر وسایل جراحی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
465 مداخلات پرستاری -کنترل اثرات داروهای شیمی درمانی بر کلیه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
466 مداخلات پرستاری -تجویز داروهای شیمی درمانی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
467 مداخلات پرستاری -آماده سازی داروهای شیمی درمانی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
468 مداخلات پرستاری -بررسی تنفس-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
469 مداخلات پرستاری-بستن کولار گردنی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
470 مداخلات پرستاری-ارتوپدی -انواع آتل گذاری -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
471 مداخلات پرستاری -آماده کردن گچ و کمک در گچ گیری -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
472 مداخلات پرستاری-مراقبت از مددجوی مبتلا به هذیان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 473 چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه های مشارکت بخش عمومی_خصوصی دانلود رایگان بخشنامه