گنجینه استانداردهای کمیته‌ ایمنی و سرگرمی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 ایمنی اسباب ­بازی-قسمت 14: ترامپولین برای استفاده خانگی دانلود رایگان بخشنامه
2 اثرات بیومکانیکی روی سرنشینان سواری تفریحی دانلود رایگان بخشنامه
3 پارک کودک برای استفاده خانگی -الزامات ایمنی و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
4 کالاهای مراقبت و استفاده کودک -کری یر (ساک حمل نوزاد )و پایه های آن -الزامات ایمنی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
5 اندازه گیری شارش گاز مرطوب با فشار سنج های تفاضلی وارد شده در مجرای با سطح مقطع مدور دانلود رایگان بخشنامه
6 ایمنی اسباب بازی -قسمت 4- تجهیزات زمین بازی خانگی مورد استفاده در فضای باز و بسته -الزامات ایمنی و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
7 کالاهای مراقبت و استفاده کودک -آویز کشی نوزاد -الزامات ایمنی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
8 کالاهای مراقبت و استفاده کودک -کارد و چنگال و ظرف غذا -الزامات ایمنی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
9 کالاهای مراقبتی و استفاده کودک -مهار ،قید و انواع کالاهای مشابه برای کودکان -الزامات ایمنی و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
10 راهنمای ایمنی کودک در استانداردها و سایر ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
11 تجهیزات زمین بازی و سطوح آن -قسمت 11- سازه های مشبک فضایی -الزامات ایمنی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
12 ایمنی اسباب بازی -قسمت 7-رنگ انگشتی -الزامات و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
13 ایمنی اسباب بازی -قسمت 5- تعیین غلظت کل برخی عناصر در اسباب بازی ها دانلود رایگان بخشنامه
14 ایمنی اسباب بازی -قسمت 41- مجموعه های آزمایشگاهی شیمی و فعالیت های مرتبط دانلود رایگان بخشنامه
15 ایمنی اسباب بازی-قسمت 13- بازی های بویایی ،لوازم آرایشی و بازی های چشایی دانلود رایگان بخشنامه
16 ایمنی اسباب بازی -قسمت 12- N-نیتروز آمین ها و مواد قابل N -نیتروزه شدن دانلود رایگان بخشنامه
17 ایمنی اسباب بازی -قسمت 10-ترکیبات شیمیایی آلی -تهیه و استخراج نمونه دانلود رایگان بخشنامه
18 ایمنی اسباب بازی -قسمت 1- الزامات ایمنی مربوط به خواص فیزیکی و مکانیکی دانلود رایگان بخشنامه
19 کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -نگه دارنده پستانک -الزامات ایمنی وروشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
20 کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -پستانک ها برای نوزادان و کودکان -الزامات ایمنی ،شیمیایی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
21 ایمنی زیور آلات کودکان -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
22 کالاهای مراقبت و استفاده کودک -نشیمنگاه متصل به صندلی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
23 وسایل نگهداری کودکان -مجموعه تعویض برای استفاده خانگی -قسمت 2- روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
24 وسایل نگهداری کودکان -مجموعه تعویض برای استفاده خانگی -قسمت 1- الزامات ایمنی دانلود رایگان بخشنامه
25 کالاهای مراقبت و استفاده کودک -نشیمنگاههای کودک در وسایل چرخ دار -الزامات ایمنی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
26 کالاهای مراقبت و استفاده کودک -حمل کننده های کودک -الزامات ایمنی و روشهای آزمون-قسمت 1- حمل کننده های کول پشتی قاب دار دانلود رایگان بخشنامه
27 تجهیزات بازی بادی-الزامات ایمنی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
28 وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی )-قسمت 2-بهره برداری ، تعمیر ونگهداری (اصلاحیه شماره1 ) دانلود رایگان بخشنامه
29 وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی )-قسمت 1-طراحی و ساخت(اصلاحیه شماره1 ) دانلود رایگان بخشنامه
30 وسایل و سواری های تفریحی -قسمت4-3-الزامات ویژه -ترن هوایی دانلود رایگان بخشنامه
31 آزمودن و عملکرد تجهیزات حفاظت از راه دور سامانه های قدرت -قسمت 1- سامانه های فرمان دانلود رایگان بخشنامه
32 وسایل تفریحی شهربازی-قسمت 2-بهره برداری،نگهداری و تعمیرات دانلود رایگان بخشنامه
33 وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی)قسمت 1- طراحی و ساخت دانلود رایگان بخشنامه