گنجینه استانداردهای کمیته‌ تجهیزات اداری سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 اطلاعات و مستندسازی -مباحث آماری و کیفی مربوط به آرشیو سازی وب دانلود رایگان بخشنامه
2 ریز نگاشت ها-کنترل کیفیت ضبط کننده های ریز فیلم برونداد رایانه ای (COM) که تصاویر را با استفاده از سامانه نمایش داخلی منفرد تولید می کنند-قسمت 2- روش استفاده دانلود رایگان بخشنامه
3 اطلاعات و دبیزش (مستندسازی )-توصیف کتاب شناختی و ارجاع ها -قواعدی برای کوته نوشت اصطلاحات کتاب شناختی دانلود رایگان بخشنامه
4 اطلاعات و دبیزش (مستندسازی )-قواعدی برای کوته نوشت واژه های عنوان و عناوین نشریات دانلود رایگان بخشنامه
5 ریز نگاشت ها-کنترل کیفیت ضبط کننده های ریز فیلم برونداد رایانه ای (com) که تصاویر را با استفاده از سامانه نمایش منفرد داخلی تولید می کنند-قسمت 1- مشخصه های نرم افزار هدف آزمون دانلود رایگان بخشنامه
6 ریز نگاشت ها -حذف ،پاک کردن ، تصحیح یا اصلاح سوابق روی ریز فرمها دانلود رایگان بخشنامه
7 تصویربرداری الکترونیکی -توصیه هایی برای حذف اطلاعات ضبط شده روی رسانه های نوری تک نویس دانلود رایگان بخشنامه
8 خدمات آموزش زبان ، خارج از نظام آموزش و پرورش رسمی -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
9 مدیریت مدارک -مدیریت تغییر برای پیاده سازی موفق سامانه مدیریت مدارک الکترونیکی (EDMS) دانلود رایگان بخشنامه
10 مستند سازی -گواهی ولادت اتباع خارجه -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
11 مستند سازی -گواهی وفات اتباع خارجه -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
12 تعیین بهره وری دستگاههای کپی الکترو استاتیک با پیکربندی های گوناگون -روش آزمون استاندارد دانلود رایگان بخشنامه
13 تعیین بهره وری دستگاههای کپی الکترواستاتیک با پیکربندی های گوناگون -روش آزمون استاندارد دانلود رایگان بخشنامه
14 کد های نمایش نام کشورها و تقسیمات فرعی آن ها- قسمت3-کد نام قبلی کشورها دانلود رایگان بخشنامه
15 مبلمان -نشیمنگاه-روش های آزمون برای تعیین استحکام و دوام دانلود رایگان بخشنامه
16 اطلاعات و مستند سازی -شماره بین المللی آثار دیداری -شنیداری (ISAN) قسمت 1- شناسه اثر دیداری-شنیداری دانلود رایگان بخشنامه
17 اطلاعات و مستندات -مدیریت فراداده های سوابق-قسمت 3- روش خودارزیابی دانلود رایگان بخشنامه
18 مبلمان اداری -میزهای اداری قسمت 1- ابعاد دانلود رایگان بخشنامه
19 نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 50-قراردادهای پایه برای نمایش فضاها در برش ها و مقاطع دانلود رایگان بخشنامه
20 نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 44-مقاطع در نقشه های مهندسی مکانیک دانلود رایگان بخشنامه
21 مستند سازی فنی محصول -حروف چینی -قسمت 1- الزامات کلی دانلود رایگان بخشنامه
22 نوشت افزار -ماژیک معمولی -ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
23 نوشت افزار -ماژیک تخته سفید -ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
24 نوشت افزار-پاک کن های پلاستیکی و لاستیکی ولکانیزه شده-ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
25 نظام های مدیریت اصطلاح شناسی ،دانش ومحتوا -جنبه های مفهوم بنیاد در گسترش و بین المللی سازی نظام های طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
26 مدیریت سند-نمایش کارکرد پیشرفته (AFP)-بایگانی دانلود رایگان بخشنامه
27 عکس پرسنلی(اداری)ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
28 اطلاعات و دبیزش (مستند سازی )-راهنمای اجرایی برای رقمی سازی سوابق دانلود رایگان بخشنامه
29 اطلاعات و مستندات -روش ها و رویه های ارزیابی تاثیر کتابخانه ها دانلود رایگان بخشنامه
30 اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-مراجع کتابشناختی و شناسانه های منبع برای آثار اصطلاح شناختی دانلود رایگان بخشنامه
31 اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-ارزیابی ریسک (مخاطرات )برای فرایند پیشینه ها و سامانه ها دانلود رایگان بخشنامه
32 حفاظت داده ها- سامانه مدیریت اطلاعات شخصی دانلود رایگان بخشنامه
33 اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-شاخص های عملکرد کتابخانه های ملی دانلود رایگان بخشنامه
34 اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-شناسگر استاندارد بین المللی پیوند دانلود رایگان بخشنامه
35 شرایط محیطی برای برگزاری نمایشگاههای منابع آرشیوی و کتابخانه ای دانلود رایگان بخشنامه
36 اطلاعات و مستند سازی (دبیزش )طرحی برای اطلاعات موجودی ها دانلود رایگان بخشنامه
37 نقشه های فنی -روش های تصویر سازی-قسمت دوم-نمایش های دو بعدی دانلود رایگان بخشنامه
38 نقشه های فنی -روش های تصویر سازی-قسمت اول -چکیده دانلود رایگان بخشنامه
39 بایگانی الکترونیکی -قسمت 1-مشخصات مرتبط با طراحی و عملیات یک سامانه اطلاعاتی برای نگهداری اطلاعات الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
40 مدخل های اصطلاح شناختی در استانداردها قسمت 2- پذیرش مدخل های اصطلاح شناختی استاندارد شده دانلود رایگان بخشنامه
41 تهیه ریز فیلم از نقشه های فنی و سایر مدارک اداری ترسیمی -قسمت 6-معیارهای کیفی و کنترل سامانه ها برای بزرگ سازی از روی ریز فیلم 35mm دانلود رایگان بخشنامه
42 طراحی برای ساخت ،مونتاژ،دمونتاژوفراوری پایان حیات (MADE)-قسمت 240-باز آمایش دانلود رایگان بخشنامه
43 طراحی برای ساخت ،مونتاژ،دمونتاژ و فراوری پایان حیات (MADE) -قسمت 220-فرآیند باز ساخت -مشخصات دانلود رایگان بخشنامه
44 مبلمان -ارزیابی مقاومت سطح در برابر مایعات سرد دانلود رایگان بخشنامه
45 نوشت افزار-خودکارهای نوک ساچمه ای و معزی آن ها-ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
46 مدیریت منابع زبان -چارچوب حاشیه نویسی نحوی (SynAF) -قسمت اول -مدل نحوی دانلود رایگان بخشنامه
47 مشخصات نمودارهای صنعت فرآیندی -قسمت 2- اندازه گیری و کنترل دانلود رایگان بخشنامه
48 تصویر برداری الکترونیکی -هدف آزمون برای روبش سیاه و سفید اسناد اداری قسمت 2- روش استفاده دانلود رایگان بخشنامه
49 اطلاعات و مستندات -مدیریت فرداده های سوابق-قسمت2-موضوعات مفهومی و اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
50 اطلاعات و دبیزش (مستند سازی )-شاخص های عملکرد کتابخانه دانلود رایگان بخشنامه
51 فناوری اطلاعات-تجهیزات اداری -حداقل اطلاعات مورد نیاز در برگ های مشخصات فنی -چاپگرها-قسمت 2-چاپگرهای کلاس 3و4 دانلود رایگان بخشنامه
52 اطلاعات و دبیزش (مستند سازی ) -شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک) دانلود رایگان بخشنامه
53 استاندارد های ملی ایران-ساختار و شیوه نگارش دانلود رایگان بخشنامه
54 وسایل نوشتاری و علامت گذاری -سرپوش هایی برای کاهش احتمال خطر خفگی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
55 فناوری اطلاعات-تجهیزات اداری -حداقل اطلاعاتی که باید برای روبشگر(اسکنر)های تصویری مشخص شود دانلود رایگان بخشنامه
56 تصویر برداری الکترونیکی -صفحه مرجع برای روبش (اسکن ) اسناد اداری -قسمت 3- صفحه مرجع برای استفاده در کاربردها با تفکیک پذیری پایین تر دانلود رایگان بخشنامه
57 کدهای نمایش نام کشورها و تقسیمات فرعی آنها-قسمت1-کد کشورها دانلود رایگان بخشنامه
58 اطلاعات و مستندات -قالب تبادل اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
59 اطلاعات و مستندات -تحلیل فرآیندهای کاری برای سوابق دانلود رایگان بخشنامه
60 مدیریت مدارک -اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی -توصیه هایی برای قابلیت اعتماد و اعتبار دانلود رایگان بخشنامه
61 صنایع دستی-سراجی سنتی اردبیل-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
62 مدخل های اصطلاح شناسی در استانداردها-قسمت 1- الزامات کلی و مثال هایی از شیوه ارائه دانلود رایگان بخشنامه
63 مبلمان -ارزیابی قابلیت اشتعال پذیری مبلمان روکش شده-قسمت 2- منبع اشتعال-معادل شعله کبریت دانلود رایگان بخشنامه
64 مبلمان -ارزیابی قابلیت اشتعال پذیری مبلمان روکش شده-قسمت 1- منبع اشتعال-سیگار روشن دانلود رایگان بخشنامه
65 ماشین های اداری -چاپگرها-تعیین قابلیت پاک شدن ریبون های جوهری -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
66 مبلمان -استحکام ، دوام و ایمنی -الزامات برای نشیمنگاه غیر خانگی دانلود رایگان بخشنامه
67 مبلمان -عملکرد مکانیزهای نشیمنگاه و مبل های تخت خواب شو-روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
68 مبلمان -گهواره و تخت نوزادان برای استفاده خانگی قسمت 2- روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
69 مبلمان -گهواره و تخت نوزادان برای استفاده خانگی قسمت 1- الزامات ایمنی دانلود رایگان بخشنامه
70 مستند سازی -گواهی وفات -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
71 مستند سازی -گواهی ولادت -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
72 مبلمان راحتی-ویژگی های ابعاد ، تعیین استحکام و دوام و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
73 مبلمان -استحکام -دوام و ایمنی -الزامات برای نشیمنگاه خانگی دانلود رایگان بخشنامه
74 ریز نگاره ها -تهیه ریز فیلم از مدارک بر روی ریز فیلم های 16 و 35 میلی متری نوع ژلاتین نقره-رویه های کاری دانلود رایگان بخشنامه
75 ریز نگاره ها -ریز فیلم رنگی -کاربرد فن نوردهی فیلم برای آماده سازی منابع خط و منابع طیف پیوسته دانلود رایگان بخشنامه
76 ریز نگاره ها -نشانگر تصویر مورد استفاده با ریز فیلم های حلقه ای 16 و 35 میلی متری دانلود رایگان بخشنامه
77 کاربردهای تصویر برداری از مدرک -تهیه ریز فیلم نقشه های بی رنگ روی ریز فیلم 35 میلی متری دانلود رایگان بخشنامه
78 حفاظت از سوابق در برابر آتش سوزی دانلود رایگان بخشنامه
79 طراحی برای ساخت ، مونتاژ ، دمونتاژ و فراوری پایان حیات (made)-قسمت 2- اصطلاحات و تعاریف دانلود رایگان بخشنامه
80 مستند سازی فنی محصول-ارجاع به یک قطعه دانلود رایگان بخشنامه
81 اطلاعات و مستند سازی-شناسگراستاندارد بین المللی کتابخانه ها و سازمان های وابسته (شابکا) دانلود رایگان بخشنامه
82 سامانه های مدیریت اصطلاح شناسی ، دانش و محتوا-طراحی ، اجرا و نگهداری از سامانه های مدیریت اصطلاح شناسی دانلود رایگان بخشنامه
83 اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)شماره استاندارد بین المللی موسیقی (شابم) دانلود رایگان بخشنامه
84 اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)شماره استاندارد بین المللی پیایند (شاپا) دانلود رایگان بخشنامه
85 شناسه هایی برای معرفی اسامی زبان ها-قسمت 6- شناسه های چهارحرفی برای پوشش جامع گونه های زبانی دانلود رایگان بخشنامه
86 شناسه هایی برای معرفی اسامی زبان ها-قسمت 5- شناسه های سه حرفی برای گروه ها و خانواده های زبانی دانلود رایگان بخشنامه
87 شناسه هایی برای معرفی اسامی زبان ها-قسمت 4- اصول کلی شناسه گذاری برای معرفی اسامی زبان ها و نهادهای مرتبط و راهنمای کاربرد دانلود رایگان بخشنامه
88 پوشه و پرونده -ابعاد دانلود رایگان بخشنامه
89 کتاب -اندازه کاغذ-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
90 مستند سازی فنی محصول -استفاده از مستندات اصلی دانلود رایگان بخشنامه
91 کاربردهای مدیریت اسناد -کنترل کیفیت اسکن اسناد رنگی اداری دانلود رایگان بخشنامه
92 تهیه ریز فیلم از نقشه های فنی و سایر مدارک نقشه های اداری -قسمت1-رویه های عملیاتی دانلود رایگان بخشنامه
93 ماشین های اداری -حداقل اطلاعات لازم برای درج در برگه ویژگی ها -قسمت 3- ماشین های تمبر زن پستی دانلود رایگان بخشنامه
94 ماشین های اداری -حداقل اطلاعات لازم برای درج در برگه ویژگی ها -قسمت 2- ماشین های تکثیر سند دانلود رایگان بخشنامه
95 مستند سازی محصول فنی -مدیریت سند دانلود رایگان بخشنامه
96 مستند سازی محصول فنی -انواع سند دانلود رایگان بخشنامه
97 فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری -روش اندازه گیری بهره وری کپی رقمی (دیجیتال) دانلود رایگان بخشنامه
98 فناوری نگاشتاری -مدیریت فرایندهای چاپ امن دانلود رایگان بخشنامه
99 فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری-روشی جهت تعیین بازدهی چاپ عکس کارتریج جوهر افشان برای چاپ رنگ با چاپگرهای جوهر افشان و افزاره های چند کاره شامل اجزای چاپگر جوهر افشان دانلود رایگان بخشنامه
100 فناوری اطلاعات -روشی برای تعیین بازدهی کارتریج تونر برای چاپگرهای الکتروفتوگرافیک تک فام و افزاره های چند کاره شامل اجزای چاپگر دانلود رایگان بخشنامه
101 مدیریت سند الکترونیکی -واژگان -قسمت 1- تصویر سازی سند الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
102 اطلاعات و اسناد -سامانه های مدیریت برای سوابق -اصول و واژگان دانلود رایگان بخشنامه
103 محصولات و خدمات اصطلاح شناسی- بررسی اجمالی و راهنما دانلود رایگان بخشنامه
104 مبلمان -استحکام ، دوام و ایمنی -الزامات برای میزهای خانگی دانلود رایگان بخشنامه
105 طراحی برای ساخت-مونتاژ-دمونتاژ و فراوری پایان حیات -قسمت 1-مفاهیم کلی-فرایند و الزامات دانلود رایگان بخشنامه
106 مبلمان-سطوح تکمیل شده- قسمت 4-ارزیابی مقاومت در برابر ضربه -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
107 مبلمان-آزمون تکمیل سطح -قسمت 3- ارزیابی مقاومت در برابر حرارت خشک دانلود رایگان بخشنامه
108 مبلمان-سطوح تکمیل شده- قسمت 2-ارزیابی مقاومت در برابر حرارت مرطوب -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
109 کاربرد های تهیه تصویر سند توصیه هایی برای ایجاد اسناد اصلی دانلود رایگان بخشنامه
110 مستند سازی فنی محصول -اندازه و طرح بندی ورقه های نقشه دانلود رایگان بخشنامه
111 اطلاعات و دبیزش (مستند سازی) -جعبه ، پوشه و دیگر محفظه های ساخته شده از مواد سلولزی برای انبارش اسناد کاغذی و پوستی دانلود رایگان بخشنامه
112 اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-سامانه مدیریت پیشینه ها (س .م.پ)الزامات دانلود رایگان بخشنامه
113 دبیزش (مستند سازی)-روش های بررسی دبیزه ها ( مدارک )-تعیین موضوعات آن ها و انتخاب اصطلاحات نمایه سازی دانلود رایگان بخشنامه
114 اطلاعات و دبیزش (مستند سازی )-شناسانه استاندارد بی المللی مجموعه (شابیم ) دانلود رایگان بخشنامه
115 اطلاعات و مستندات -اصول و الزامات کارکردی برای سوابق در محیط های اداری و دیجیتال قسمت 3- راهنماها و الزامات کارکردی برای سوابق در سامانه های کسب و کار دانلود رایگان بخشنامه
116 اطلاعات و اسناد -اصول و الزاامات کار کردی سوابق در محیط های اداری دیجیتال -قسمت 2- دستورالعمل ها و الزامات کارکردی برای سامانه های مدیریت سوابق دیجیتال دانلود رایگان بخشنامه
117 ارزش گذاری نمانام (برند) -الزامات ارزش گذاری مالی نمانام دانلود رایگان بخشنامه
118 مستند سازی -سند مالکیت ملک-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
119 اطلاعات و مستند سازی -پایداری و دوام نوشته ، چاپ و تکثیر روی کاغذ -الزامات و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
120 خودکار و مغزی ها-قسمت 2- استفاده در اسناد دانلود رایگان بخشنامه
121 اصطلاح شناسی، خط مشی ها-تدوین و اجرا دانلود رایگان بخشنامه
122 خودکار های ساچمه ای جوهر ژله ای و مغزی آن ها-قسمت 2- کاربرد اسنادی دانلود رایگان بخشنامه
123 تجهیزات آموزشی - تجهیزات آموزشی تعاملی (هوشمند)-الزامات ایمنی و ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
124 تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش سامانه فرمان و تعلیق جلوی خودرو-الزامات ایمنی و ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
125 تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش سامانه ترمز خودرو-الزامات ایمنی و ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
126 تجهیزات آموزشی -مجموعه میزهای آموزش الکترونیک -الزامات ایمنی و ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
127 معیارهای عملکرد برای راه حل های احراز اصالت جهت مقابله با تولید کالاهای غیر اصیل دانلود رایگان بخشنامه
128 اطلاعات و اسناد -شناسه استاندارد بین المللی آثار صوتی -تصویری (ISAN) -قمست 2- شناساگر نسخه (V-ISAN) دانلود رایگان بخشنامه
129 مدیریت اسناد- قسمت 5- کاربرد فراداده برای بخش مدیریت تاسیسات و ساخت و سازها دانلود رایگان بخشنامه
130 ویژگیها و روشهای آزمون قلم موهای تخت برای مصارف رنگ کاری (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
131 ساختار نامه اداری -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
132 مدیریت منبع زبان - تقطیع واژگانی متن های نوشتاری -قسمت 1- ماهیم اساسی و اصول کلی دانلود رایگان بخشنامه
133 نوک لوله ای برای قلم های فنی دستی با استفاده از جوهر هندی روی کاغذ رسم-قسمت 1-تعاریف ، ابعاد ، طراحی و نشانه گذاری دانلود رایگان بخشنامه
134 اطلاعات و اسناد -استاندارد بین المللی شناسه نام (ISNI) دانلود رایگان بخشنامه
135 اطلاعات و اسناد -اصول و الزمات کارکردی سوابق در محیط های اداری دیجیتال -قسمت 1- مرور کلی و بیان اصول دانلود رایگان بخشنامه
136 مستند سازی فنی محصول -سازماندهی و نامگذاری لایه ها برای برنامه CAD- قسمت 2- مفاهیم ، قالب و کدهای مورد استفاده در مستند سازی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
137 مستند سازی فنی محصول -سازماندهی و نامگذاری لایه ها برای برنامه CAD- قسمت 1- مرور کلی و اصول دانلود رایگان بخشنامه
138 صفحات آزمون رنگی برای اندازه گیری عمر مواد مصرفی تجهیزات اداری دانلود رایگان بخشنامه
139 مدارک تحصیلی و آموزشی دانلود رایگان بخشنامه
140 خودکارهای ساچمه ای جوهر ژله ای و مغزی آن ها- قسمت 1- کاربرد عمومی دانلود رایگان بخشنامه
141 فن آوری اطلاعات -تجهیزات اداری- روش اندازه گیری بهره وری کپی دیجیتال از یک منبع یک روی تکی دانلود رایگان بخشنامه
142 فن آوری اطلاعات -تجهیزات اداری- صفحات آزمون با تصاویر رنگی جهت سنجش بازده مخزن های جوهری برای چاپ عکس رنگی دانلود رایگان بخشنامه
143 کارت شناسایی کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
144 مدادهای شمعی و پاستل های روغنی -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
145 مدادهای طراحی جهت مدارس و نقشه کشی های دقیق -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
146 شناسنامه افراد زیر 15 سال دانلود رایگان بخشنامه
147 شناسنامه افراد بالای 15 سال دانلود رایگان بخشنامه
148 نقشه های فنی -اصول کلی ارائه قسمت 1- مقدمه و نمایه دانلود رایگان بخشنامه
149 مدیریت منابع زبان -چارچوب حاشیه نویسی صرفی (synaf) دانلود رایگان بخشنامه
150 مدیریت منابع زبانی -چارچوب نشانه گذاری واژگانی (LMF) دانلود رایگان بخشنامه
151 اطلاعات و مستند سازی -خدمات ثبت برای کتابخانه ها و سازمان های مرتبط دانلود رایگان بخشنامه
152 اطلاعات و مستند سازی -رهنمودهایی برای مراجع کتاب شناختی و استناد به منابع اطلاعاتی دانلود رایگان بخشنامه
153 نمادهای گرافیکی - نمادهای اطلاعات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
154 محل قرار گرفتن کدهای تجاری دانلود رایگان بخشنامه
155 پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهشهای اجتماعی - واژگان والزامات خدمات دانلود رایگان بخشنامه
156 تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش تعمیر لوازم خانگی -الزامات ایمنی و ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
157 تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش برق صنعتی و ساختمان -الزامات ایمنی و ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
158 صندوق نسوز (ایمنی) دانلود رایگان بخشنامه
159 کمد جالباسی دانلود رایگان بخشنامه
160 کمد بایگانی دانلود رایگان بخشنامه
161 ویژگیهای برگه محاسباتی دانلود رایگان بخشنامه
162 دفتر ارسال نامه ها دانلود رایگان بخشنامه
163 نقشه های راهنمای کشوری جهانگردی دانلود رایگان بخشنامه
164 نشانه ها برای زبانهای کشورها و سازمانهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
165 میز نقشه کشی دانلود رایگان بخشنامه
166 برگ حضور و غیاب دانلود رایگان بخشنامه
167 آگهی استخدام دولتی دانلود رایگان بخشنامه
168 استاندارد دعوت نامه دانلود رایگان بخشنامه
169 تابلو اعلانات دانلود رایگان بخشنامه
170 بارفیکس-وسایل ژیمناستیک دانلود رایگان بخشنامه