تمدید تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره، مدیریت طرح و انفورماتیکی
به استحضار میرساند به منظور حفظ سلامت جامعه، جلوگیری از انتشار بیماری و مراجعه حداقلی متقاضیان به سازمان، اعتبار گواهینامههای زیر تا پایان تیر 1399 تمدید میگردد. 1. گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره که در سال 1398 منقضی شده یا در سه ماهه اول سال 1399 منقضی خواهد شد، 2. گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح که در سال 1398 منقضی شده یا در سه ماهه اول سال 1399 منقضی خواهد شد، 1398 منقضی شده یا در سه ماهه اول سال /10/ 3. گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی که از تاریخ 1 1399 منقضی خواهد شد. بدیهی است مبنای اعلام تاریخ اعتبار گواهینامه، سامانه اطلاعات عوام نظام ننی و اجرایی کشور- ساجار- می باشد. (sajar.mporg.ir) سیدجواد قانع فر رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران
98/737072
1398/12/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد