بخشنامه بودجه سال 1398
بخشنامه بودجه ۹۸ با 5 هدف اصلی از سوی رییس جمهور ابلاغ شده و که تاکید شده بودجه سال آینده باید با رویکرد حفظ ثبات اقتصادی ، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال تدوین شود. در این بخشنامه، رویکرد اصلی بودجه سال آینده حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تامین معیشت مردم عنوان شده است.
در این بخشنامه آمده است: ضروری است بودجه سال آینده دستگاههای دولتی در جهت تسریع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور، به بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابط بودجه و نفت، استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی، بکار گیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه های پیش ران تولید، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی کرد و راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ تنظیم شود.
101592
1397/08/02
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد