موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
ممکن است برای هریک از ما مهندسان یا شرکت‌ها و سازمان‌ها فعال در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور اتفاق افتاده باشد که برای تنظیم قرارداد یا پیمانی در این حوزه به نسخه متنی (word) ، قالب‌های همسان تهیه‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور دسترسی داشته باشیم ، قالب همسان "پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی" نیز ازجمله همین قالب‌ها می‌باشد که به کوشش دوستان ما فایل متنی آن حاوی نزدیک به 19.000 تهیه و جهت بهره‌برداری کاربران محترم در اختیار گذاشته‌شده است.
101/62703
1383/04/14
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد