لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی
کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی
ص/94/28447
1394/10/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد