تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - مصوبه هیات وزیران - شماره۱۷۶20/ت۵۱۷۷۵هـ - اسناد مرتبط: ت
۱۷۶20/ت۵۱۷۷۵هـ
1394/02/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد