مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
این دستورالعمل از تاریخ 1393/02/15 برای کلیه بیمارستان های مشمول برنامه لازم الاجرا خواهد بود.
-
1393/02/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد