دستورالعمل تعیین کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
موضوع ماده 78 آیین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
***
1391/01/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد