قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مصوب تاریخ 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی-این قانون از اول سال 1370 لازم‌الاجرا بوده و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی به استثنای ماده31 قانون مذکور، در مورد این موسسات نافذ نخواهد بود.
-
1369/10/18
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد