راهنمای طراحی موج‌شکن‌های توده‌سنگی و مرکب در برابر سونامی
Guideline for Design of Rubble-Mound and Composite Breakwaters Against Tsunami- شماره بخشنامه 97/74271-گروه 3
752
1397/02/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد