راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
سازمان برنامه و بودجه کشور- عنوان انگلیسی نشریه: A Guide to Feasibility Study of Mining Projects- بخشنامه گروه سوم به شماره 93/137223
558
1393/11/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد