راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی
عنوان انگلیسی نشریه: Guidelines for Mine Properties Valuation- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/84131
443
1394/05/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد