راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنی
Guidelines for RS, IP, EM & SP Survey in Mineral Exploration- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/304836
533
1394/10/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد