دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی
عنوان انگلیسی نشریه: Instruction of Boundary Selection from Surface to Underground Mining- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/123409
625
1394/06/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد