دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته
عنوان انگلیسی نشریه: Coastal Structures Design Manual Part 4: Precast Concrete Units- بخشنامه گروه دوم به شماره 92/27285
633
1392/04/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد