راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Determining Effective Parameters on Unaccounted for Water (UFW) and Water Losses Reduction Schemes- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/5678
556
1391/01/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد