دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنی
عنوان انگلیسی نشریه: Instructions for Design and Installation Support Systems in Mine Tunnels- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/5721
537
1391/01/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد