راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک
عنوان انگلیسی نشریه: A Guideline for Estimation of Subsurface Drainage- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/37480
492
1388/04/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد