مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن
عنوان انگلیسی نشریه: Technical Regulations for Explosives and Rock Blasting in Mines- بخشنامه گروه اول به شماره 100/45166
410
1387/07/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد