راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی- نشریه شماره 343
عنوان انگلیسی نشریه: Acoustical Guide Lines for Educational Buildings- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/63968
343
1385/07/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد