دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی- نشریه شماره 323
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Enviromental Impact Assessment on Water and Wastewater Engineering Projects "Priliminary and Comprehensive Stages"- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/223423
323
1385/03/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد